Inovasi Cochrane

Apa yang kita lakukan?
Inovasi Cochrane membangunkan peluang perniagaan bagi pihak Cochrane. Bekerja berdasarkan prinsip, misi dan matlamat strategik Cochrane, kami mencipta produk dan perkhidmatan yang menyokong bukti-maklumat membuat keputusan untuk profesional penjagaan kesihatan, penyelidik, pembuat dasar, dan pengguna penjagaan.

Bagaimana kami melakukannya?
Bidang kuasa kami adalah untuk menyokong matlamat Cochrane bagi melaksanakan model penerbitan Akses Terbuka untuk Sorotan Cochrane. Kami melakukan ini dengan membangunkan idea-idea produk dan projek baru yang boleh menjana pendapatan untuk menyokong kerja Cochrane. Kami bekerja secara komersil, dengan semua keuntungan dikembalikan kepada Cochrane untuk menyokong kemampanan kewangan dan tumpuan berterusan Sorotan Cochrane.

Anda boleh membaca dengan lebih lanjut mengenai cara kerja dan rancangan kami untuk masa depan dalam Strategi kami.

Untuk siapakah Inovasi Cochrane?
Kami mencipta produk untuk penyelidik, profesional penjagaan kesihatan, pembuat dasar, dan pesakit – iaitu komuniti penjagaan kesihatan – dengan tumpuan menyerlahkan bukti dan membuatkan ia lebih mudah, boleh digunakan, berkaitan, dan boleh diambil tindakan. Kami bekerja rapat dengan pengguna bukti kesihatan untuk membangunkan produk yang menyokong penghasilan pengetahuan dan terjemahan pengetahuan untuk semua orang.

Produk

kajian terkini
Innovasi Cochrane sedang menyiasat:

Siapakah kami?
We are a small team, working with Cochrane contributors around the world to harness and cultivate the innovation and creativity that flourishes across our collaboration. The team is Charlotte Pestridge, CEO; and Roger Tritton, Senior Product Development Manager. The team works closely with the Board of Directors - Lorne Becker, Martin Burton, Uchenna Izundu, Karen New (Chair), Mark Pelletier, Stephen Smith, and Mark Wilson.

Inovasi Cochrane merupakan anak syarikat perdagangan Cochrane. Inovasi Cochrane adalah sebuah syarikat perdagangan yang berdaftar di UK dan milik penuh Kolobrasi Cochrane.

We are always looking out for new ideas! If you have suggestions or are interested in contributing to our projects, please contact us at innovations@cochrane.org.

Berkongsi/Menyimpan