Kazalo

Urat-oksidaza za sprječavanje i liječenje komplikacija koje nastaju od masivnog uništavanja tumorskih stanica u djece oboljele od karcinoma
Uređaji za zatvaranje mjesta puknuća za hemostazu bedrene arterije
Urikozurični lijekovi za liječenje dugotrajnog (kroničnog) gihta
Usporavanje prometa (na primjer, uvođenjem uspornika na cesti) može smanjiti broj smrti i ozljeda u prometnim nesrećama
Usporedba agomelatina i ostalih antidepresiva za depresiju
Usporedba anestezije primijenjene injekcijskim ili plinskim putem na brzinu buđenja nakon operacije tumora mozga
Usporedba antiepileptičnih lijekova, nikakvog liječenja ili primjene placeba u djece koja boluju od dobroćudne epilepsije s centro-temporalnim moždanim šiljcima
Usporedba antipsihotika i placeba za osobe koje imaju shizofreniju i poteškoće u učenju
Usporedba aripiprazola i ostalih atipičnih antipsihotika za liječenje shizofrenije
Usporedba azenapina s placebom za shizofreniju
Usporedba azitromicina i benzatin penicilina G za liječenje ranog sifilisa
Usporedba balonske angioplastike i terapije lijekovima kod pacijenata sa suženjem bubrežne arterije i visokim krvnim tlakom
Usporedba brzog COJEC protokola i standardnog indukcijskog liječenja visokorizičnog neuroblastoma
Usporedba ciklofosamida i ifosfamida u terapiji sarkoma u djece i mlađih odraslih
Usporedba ciklofosfamida i metilprendizolona u terapiji lupusa
Usporedba cisplatina i karboplatina u terapiji osoba s uznapredovalim rakom pluća
Usporedba djelotvornosti oralne i intravenske terapije kortikosteroidima za liječenje relapsno-remitirajuće multiple skleroze (RRMS)
Usporedba djelovanja agonista gonadotropin-otpuštajućeg hormona i humanog korionskog gonadotropina kao okidača oocite u potpomognutoj oplodnji
Usporedba dnevne kirurgije i primitka u bolnicu, odnosno noćenja u bolnici, za operaciju staračke mrene (katarakte)
Usporedba dodatnog kisika sa zrakom u prostoriji za nisko-rizične trudnice tijekom carskog reza koji se izvodi uz regionalnu anesteziju
Usporedba dojenja na zahtjev naspram dojenja prema rasporedu ili kombiniranog dojenja
Usporedba dugotrajne i kratkotrajne terapije metforminom i klomifen citratom za indukciju ovulacije u žena sa sindromom policističnih jajnika
Usporedba duloksetina i ostalih antidepresiva u terapiji depresije
Usporedba dvije metode za rano otkrivanje karcinoma debelog crijeva
Usporedba elektroničkog praćenja djetetovih otkucaja srca prilikom prijema žene u trudovima korištenjem kardiotokografije (CTG) u odnosu na povremeno praćenje
Usporedba fenitoina i valproata kao pojedinačnih lijekova za velike i lokalizirane epileptične napadaje
Usporedba fluoksetina i ostalih lijekova za depresiju
Usporedba flupentiksola s niskopotentnim antipsihoticima prve generacije za liječenje shizofrenije
Usporedba haloperidola i antipsihotika prve generacije za liječenje shizofrenije
Usporedba haloperidola i niskopotentnih antipsihotika prve generacije za liječenje shizofrenije
Usporedba hranjenja nedonoščadi na zahtjev i hranjenja prema rasporedu
Usporedba infuzije vode i upuhivanja zraka za kolonoskopiju
Usporedba ivermectina i benzimidazola za liječenje infekcije izazvane parazitom Strongyloides stercolaris
Usporedba između različitih koncentracija flouridne zubne paste za sprječavanje zubnog karijesa u djece i adolescenata
Usporedba izravnih inhibitora trombina s antagonistima vitamina K za prevenciju moždanog udara u osoba s atrijskom fibrilacijom
Usporedba kemoterapijskih režima baziranih na platini i kemoterapijskih režima koji nisu bazirani na platini u terapiji raka pluća malih stanica
Usporedba kirurških i konzervativnih zahvata u liječenju ozljede prednjega križnoga ligamenta koljena
Usporedba kirurških metoda za liječenje pacijenata s lumbalnom stenozom
Usporedba kirurškog i nekirurškog liječenja idiopatske skolioze adolescenata
Usporedba kirurškog i nekirurškog liječenja karcinoma jednjaka
Usporedba kirurškog zahvata i lijekova u liječenju obilnih menstrualnih krvarenja
Usporedba klozapina i ostalih atipičnih antipsihotika za shizofreniju
Usporedba klozapina i tipičnih neuroleptičkih lijekova u terapiji shizofrenije
Usporedba kofeina i teofilina za prestanak disanja (apneju) u nedonoščadi
Usporedba kontinuirane infuzije inzulina pod kožu i višestrukih dnevnih injekcija inzulina u trudnica s dijabetesom
Usporedba kortikosteroida koji se daju u nos u odnosu na placebo i nikakvu terapiju za liječenje dugotrajne upale sluznice nosa i sinusa (kroničnog rinosinuitisa)
Usporedba kvetiapina i ostalih atipičnih antipsihotika u terapiji shizofrenije
Usporedba kvetiapina i tipičnih antipsihotika za shizofreniju
Usporedba laparoskopske operacije i konvencionalnog kirurškog zahvata u liječenju Crohnove bolesti tankog crijeva.
Usporedba liječenja katarakte (očne mrene) laserskim zahvatom i standardno ultrazvukom (fakoemulzifikacija)
Usporedba lijekova bromokriptin i levodopa u ranoj fazi Parkinsonove bolesti
Usporedba magnezijevog sulfata i diazepama za eklampsiju
Usporedba magnezijevog sulfata i fenitoina za eklampsiju
Usporedba magnezijevog sulfata i litičkog koktela za eklampsiju
Usporedba mikofenolične kiseline i azatioprina kao primarnog imunosupresiva za primatelje transplantacije bubrega
Usporedba milnaciprama i ostalih antidepresiva u terapiji depresije
Usporedba minimalno invazivne i otvorene kirurgije za liječenje solidnih tumora u prsima ili trbuhu djece
Usporedba minimalno invazivnih kirurških metoda i otvorene miomektomije za odstranjenje mioma (fibroida) maternice
Usporedba minimalno-invazivne kirurgije i zračenja ili zračenja i kemoterapije za liječenje raka grla u ranom stadiju bolesti
Usporedba mirtazapina i ostalih antidepresiva u terapiji depresije
Usporedba nadziranog doziranja supstitucijske terapije i kućne supstitucijske terapije za opijatske ovisnike
Usporedba običnih i električnih zubnih četkica za održavanje zdravlja usne šupljine
Usporedba operacije s očuvanjem želuca i klasične „Wipple“ operacije u osoba s rakom gušterače ili periampularne regije
Usporedba otvorene i zatvorene kirurške tehnike prikazivanja gornjeg očnjaka koji nije iznikao (zadržan na nepcu)
Usporedba oživljavanja strategijom kontrolirane hipotenzije i strategijom normotenzije u osoba s rupturom aneurizme abdominalne aorte
Usporedba paroksetina i drugih antidepresiva u terapiji depresije
Usporedba posljedica vrlo ranog otpuštanja iz bolnice s ranim otpuštanjem te s kasnim otpuštanjem djece s rakom i vrućicom koja imaju neutropeniju
Usporedba primjene dugotrajno skladištenih pakiranih crvenih krvnih stanica (skladištenja od 21 dana ili više) s primjenom svježih stanica na primatelje transfuzije krvi
Usporedba propofola (lijek za anesteziju) i drugih lijekova u svrhu umirenja pacijenata kod kojih se rade bolni zahvati u hitnoj službi
Usporedba radioterapije, otvorene operacije i endolaringealne operacije (sa ili bez lasera) u liječenju ranog stadija raka grkljana
Usporedba različitih načina davanja tekućine u bolesnika koji nisu u mogućnosti uzimanja dostatne količine tekućine, kao što su oni koji imaju bolest uzrokovanu Ebola virusom
Usporedba različitih pragova za transfuziju trombocita prije umetanja centralnog venskog katetera kod osoba s niskim brojem trombocita (trombocitopenija)
Usporedba resekcije gušterače uz očuvanje dvanaesnika i resekcije gušterače i dvanaesnika u liječenju kronične upale gušterače
Usporedba risperidona i tipičnih antipsihotika za shizofreniju
Usporedba rutinskih invazivnih i selektivnih invazivnih strategija liječenja nestabilne angine i infarkta miokarda bez povišenja ST-spojnice u eri potpornica
Usporedba sedacije i opće anestezije za stomatološko liječenje mlađih od 18 godina
Usporedba sintetskog surfaktanta s potrebnim proteinima i surfaktanta životinjskog porijekla za prevenciju i liječenje sindroma respiracijskog distresa
Usporedba skrbi koju vodi medicinska sestra u odnosu na liječnika za liječenje astme
Usporedba tamoksifena i toremifena za uznapredovali rak dojke
Usporedba tehnika opće anestezije sa ili bez primjene dušikova oksida
Usporedba tiotropija i ipratropij bromida u liječenju kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB)
Usporedba trifluoperazina s niskopotentnim antipsihoticima prve generacije u liječenju shizofrenije
Usporedba učinaka inhibitora enzima koji pretvara angiotenzin (inhibitori ACE) i blokatora receptora za angiotenzin u primarnoj hipertenziji (povišenom krvnom tlaku)
Usporedba učinka botulinum toksina tipa A i tipa B kod neželjenog položaja glave odnosno cervikalne distonije
Usporedba učinka injekcije adrenalina i davanja injekcije adrenalina u drugom endoskopskom zahvatu zbog visokorizičnih krvarećih vrijedova
Usporedba učinka različitih režima zračenja prsišta kod pacijenata s neizlječivim karcinomom pluća
Usporedba učinkovitosti endoskopske injekcije cijanoakrilatnoga ljepila naspram drugih endoskopskih postupaka za zaustavljanje akutnoga krvarenja proširenih vena (varikoziteta) želuca u osoba s portalnom hipertenzijom
Usporedba učinkovitosti i omjera rizika i koristi imunomodulatora i imunosupresiva za multiplu sklerozu
Usporedba učinkovitosti i sigurnosti dviju najčešćih terapija za osobe s multiplom sklerozom
Usporedba učinkovitosti ispiranja heparinom i otopinom soli za sprječavanje začepljenja središnjeg venskoga katetera u odraslih
Usporedba učinkovitosti liječenja oštećenja ilijačne arterije angioplastikom i stentom
Usporedba učinkovitosti perfenazina i niskopotentnih lijekova iz prve generacije antipsihotika u liječenju shizofrenije
Usporedba učinkovitosti starijih antipsihotika (flufenazin) s novijim antipsihoticima za liječenje shizofrenije
Usporedba učinkovitosti životinjskog surfaktanta i sintetičkog surfaktanta bez proteina u prijevremeno rođene djece sa ili bez rizika od sindroma respiratornoga distresa (engl. respiratory distress syndrome, RDS)
Usporedba učinkovitosti životinjskog surfaktanta za sprječavanje i liječenje sindroma respiratornoga poremećaja (distresa, RDS) u prijevremeno rođene djece
Usporedba ugradbenog srčanog monitora i standardnih pretraga za dijagnosticiranje ponavljajućih sinkopa
Usporedba umjetnih rožnica i ljudskih donorskih rožnica u slučajevima ponovljenih presađivanja rožnice
Usporedba uspostave ponovne prohodnosti krvne žile (revaskularizacije) transmiokardijalnim laserom i terapije lijekovima za liječenje refraktorne angine
Usporedba visoke i niske doze intrakavitalne brahiterapije u liječenju lokalno uznapredovalog raka vrata maternice
Usporedba visoke i niske doze oksitocina za indukciju poroda
Usporedba visokofrekventne mlazne ventilacije s visokofrekventnom oscilatornom ventilacijom u liječenju poremećaja plućne funkcije u prijevremeno rođene djece
Usporedba vremena odvajanja osoba koje su teško bolesne i nalaze se na respiratoru u sustavu SmartCare™ i klasičnih načina odvajanja od respiratora
Usporedba zotepina i drugih atipičnih antipsihotika za liječenje shizofrenije
Usporedba zraka i fiziološke otopine u tehnici nestanka otpora prilikom određivanja epiduralnoga prostora
Usporedba zuklopentiksola s placebom za liječenje shizofrenije
Ustekinumab i briakinumab za liječenje aktivne Crohnove bolesti
Utjecaj cijepljenja protiv infekcije Haemophilus influenzae tipa B (Hib) i protiv virusne gripe u trudnoći na poboljšanje zdravlja majke i novorođenčadi
Utjecaj liječenja vaskularnih faktora rizika pomoću lijekova na smanjenje smrtnosti i srčano-žilnih događaja u osoba s aneurizmom abdominalne aorte
Utjecaj ograničene upotrebe dude varalice na duljinu dojenja donošene djece
Utjecaj ograničenog pristupa lijekovima na korištenje lijekova, zdravlje i troškove u zdravstvu
Utjecaj proteinskih nadomjestaka na nutritivni status, rast i neuropsihološki profil djece i odraslih s fenilketonurijom
Utjecaj različitih modela organizacije bolničkog sestrinskog osoblja na ishode pacijenata i osoblja
Utjecaj Vitamina B6 (piridoksina) kao dodatka prehrani tijekom trudnoće ili poroda na majku i dijete
Utječe li transfuzija krvi u vrijeme operacije na stopu ponovnog javljanja bolesti nakon kirurških zahvata kod raka debelog crijeva i rektuma koji potencijalno mogu izliječiti bolest?
Uvođenje antiepileptika odmah u terapiju u usporedbi s placebom, odgođenom terapijom ili nikakvom terapijom za prvi neprovocirani epileptički napadaj
Uzimanje 5-aminosalicilne kiseline na usta za liječenje aktivnog ulceroznog kolitisa
Uzimanje cinka na usta za arterijske i venske ulkuse na nogama
Uzimanje cinka za poboljšanje ishoda trudnoće i djece
Uzimanje dodataka cinka za sprječavanje upala pluća u djece dobi od dva do 59 mjeseci
Uzimanje dodataka selena za Hashimotov tireoiditis
Uzimanje dodataka vitamina C u trudnoći: može li biti korisno?
Uzimanje dodataka vitamina D tijekom trudnoće
Uzimanje folne kiseline u trudnoći
Uzimanje koenzima Q10 za sprječavanje srčano-žilnih bolesti
Uzimanje krvi iz oglavka fetusa za procjenu stanja djeteta tijekom poroda
Uzimanje mio-inozitola kao dodatka prehrani tijekom trudnoće u svrhu sprječavanja razvoja gestacijskog dijabetesa
Uzimanje morfina na usta za karcinomsku bol
Uzimanje na usta 5-ASA lijekova za održavanje remisije ulceroznog kolitisa
Uzimanje nadomjestaka folne kiseline prije začeća i u ranoj trudnoći (do 12-tog tjedna) u svrhu sprječavanja nastanka urođenih anomalija
Uzimanje preparata kalcija (ali ne u svrhu sprječavanja ili liječenja visokog tlaka) tijekom trudnoće za poboljšanje zdravlja trudnica i djece
Uzrokuje li zabrana ili smanjenje reklamiranja alkohola smanjenje njegove konzumacije?
Vaginalno čišćenje prije poroda carskim rezom za sprječavanje infekcija poslije operacije
Valaciklovir u usporedbi s aciklovirom u liječenju očnog herpes zostera u imunokompetentnih pacijenata
Valproat za liječenje shizofrenije
Vazodilatatori za žene koje se liječe zbog neplodnosti
Vazopresori u liječenju hipotenzivnog šoka
Vađenje mliječnih očnjaka za ispravljanje lošeg položaja neizniknutih trajnih očnjaka u djece
Vađenje umnjaka koji nisu iznikli ili su djelomično iznikli
Vađenje zubi prije zračenja čeljusti za smanjenje zubnih komplikacija povezanih sa zračenjem
Vedolizumab za postizanje i održavanje remisije u ulceroznom kolitisu
Veličina igle za cijepljenje djece i adolescenata
Veličina pojedinačne doze zračenja (frakcije) za očuvanje dojke u ranom karcinomu dojke
Veličina porcije, pakiranja i posuđa za serviranje hrane utječu na promjenu izabrane vrste i količine hrane, alkohola i duhana
Venlafaksin za neuropatsku bol odraslih
Videolaringoskop kao vodič za umetanje endotrahealnog tubusa u odraslih kirurških pacijenata
Vilanterol i flutikazonfuroat za liječenje kronične astme u odraslih i djece
Virtualna stvarnost kao alat za poboljšanje vještina potrebnih za operacije uha, grla ili nosa.
Virtualna stvarnost treba se istražiti kako bi se dokazala korisnost te terapije za liječenje shizofrenije
Virtualna stvarnost za rehabilitaciju kod moždanog udara
Višestruko-nezasićene masne kiseline za djecu s određenim poremećajima učenja
Viskosuplementacija za liječenje osteoartritisa koljena
Visoka doza kemoterapije i transplantacije matičnih stanica u usporedbi sa standardnom terapijom za djecu s visokorizičnim neuroblastomom
Visoko volumna hemofiltracija u sepsi
Vitamin A kao dodatak prehrani za sprječavanje smrtnosti i bolesti u djece dobi od 6 mjeseci do 5 godina
Vitamin C za liječenje Charcot-Marie-Tooth bolesti (nasljedna motorička i senzorička neuropatija)
Vitamin C za sprječavanje i liječenje prehlade
Vitamin C za sprječavanje i liječenje tetanusa
Vitamin C za sprječavanje i liječenje upale pluća
Vitamin D i spojevi povezani s D vitaminom za sprječavanje prijeloma nastalih radi osteoporoze u starijih ljudi
Vitamin D kao dodatak prehrani za poboljšanje mineralne gustoće kosti u djece
Vitamin D za liječenje kronične boli kod odraslih
Vitamin D za sprječavanje napada astme
Vitamin E se ne bi trebao koristiti za liječenje blagog kognitivnog poremećaja i Alzheimerove bolesti
Vitamin E za tardivnu diskineziju izazvanu lijekovima neurolepticima
Vitamin K kao dodatak hrani za sprječavanje srčano-žilnih bolesti
Vitamin K za liječenje krvarenja iz gornjeg dijela probavnog sustava bolesnika s akutnom ili kroničnom bolesti jetre
Vitamini C i E za astmu i nedostatak daha uzrokovan vježbanjem
Vitrektomija za liječenje idiopatske rupture makule
Vitrifikacija u usporedbi sa sporim smrzavanjem jajnih stanica kod žena koje se podvrgavaju potpomognutoj oplodnji
Vježbanje na pokretnoj traci za oboljele od Parkinsonove bolesti
Vježbanje nakon operacije karcinoma pluća ne-malih stanica
Vježbanje ravnoteže u uspravnom stavu nakon moždanog udara: povratna informacija platforme za mjerenje sile
Vježbanje ruku pomoću elektromehaničkih uređaja i robota za poboljšanje funkcije ruku i onesposobljenosti nakon moždanog udara
Vježbanje u vodi za liječenje osteoartritisa koljena i kukova
Vježbanje udisajnih mišića za oporavak funkcije nakon moždanog udara
Vježbanje za ublažavanje umora povezanoga s karcinomom u odraslih
Vježbe disanja za djecu s astmom
Vježbe mišića dna zdjelice kao dodatak aktivnom liječenju u usporedbi samo s aktivnim liječenjem za mokraćnu inkontinenciju
Vježbe ruku u oboljelih od kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB)
Vježbe za bol u vratu
Vježbe za bolji oporavak nakon prijeloma kralježnice uzrokovanog osteoporozom
Vježbe za osteoartritis kuka
Vlakna iz hrane za sprječavanje ponovne pojave adenoma i tumora debelog crijeva
Vortioksetin za liječenje depresije u odraslih osoba
Vođenje dnevnika za brži oporavak od teških bolesti
Vrijeme početka liječenja u osoba koje razviju simptome suženja vratne arterije
Vrijeme udisanja hipertonične otopine soli u oboljelih od cistične fibroze
Vrtlarske aktivnosti kao terapija za shizofreniju
Xpert® MTB/RIF test za plućnu tuberkulozu i rezistenciju na rifampicin u odraslih
Zadržavanje dovoljne količine čeljusne kosti za postavljanje implantata nakon vađenja zuba
Zagrijane otopine za sprječavanje pothlađivanja tijekom operativnog zahvata
Zagrijavanje tijela tijekom operacije za izbjegavanje komplikacija i poboljšanje stanja pacijenata nakon operacije
Zajednička skrb preko sučelja između primarne i specijalističke zdravstvene zaštite u liječenju kroničnih bolesti.
Zajednički boravak majke i djeteta u rodilištu ili odvajanje majke i djeteta u svrhu povećanja duljine dojenja
Zamjena heparina fiziološkom otopinom za sprječavanje komplikacija povezanih s dugotrajnom uporabom centralnih venskih katetera u djece
Zamjena neispravnog gena je jedna od mogućnosti liječenja progresivne plućne bolesti u pacijenata s cističnom fibrozom
Zaštita od sunca (uključujući zaštitne kreme za sunčanje) za sprječavanje karcinoma bazalnih i pločastih stanica kože (bazocelularni i planocelularni karcinom)
Zaštita prsišta za sprječavanje nezatvaranja ductusa arteriosusa u nedonoščadi liječene fototerapijom
Zastoj srca izvan bolnice: trebaju li zdravstveni radnici prije raditi oživljavanje ili električni šok defibrilatorom?
Zaustavljanje terapije lijekovima dugodjelujućim beta-2-agonistima (LABA) u odraslih osoba s astmom koja se dobro kontrolira kombinacijom LABA i inhalacijskih kortikosteroida
Zavoj oka za liječenje ogrebotine (abrazije) rožnice
Zavoji i lokalna terapija za liječenje arterijskog ulkusa na nozi
Zavoji za sprječavanje infekcije kirurške rane
Zdravstvena njega u dnevnim bolnicama za starije ljude naspram drugih oblika skrbi
Zdravstvene intervencije za smanjenje rizika novih moždanih udara u ljudi s prethodnim moždanim udarom ili tranzitornom ishemijskom atakom (TIA-om)
Zdravstveni pregled radnika prije početka rada na novom radnom mjestu za sprječavanje ozljeda, oboljenja i bolovanja
Zeleni čaj za mršavljenje i održavanje težine kod gojaznih i pretilih osoba
Zeleni čaj za prevenciju karcinoma
Zeleni i crni čaj za prevenciju srčano-žilnih bolesti
Željezo u prahu i ostali hranjivi sastojci za poboljšanje domaće hrane koju konzumiraju trudnice
Žene trebaju biti svjesne stvarnog rizika za obolijevanje od raka dojke i ograničenja postojećih dokaza pri razmatranju profilaktične mastektomije
Ziprasidon u usporedbi s drugim atipičnim antipsihoticima za shizofreniju
Zmijski protuotrovi u liječenju ljudi koje je ugrizla zmija zbog čega im se poremetilo zgrušavanje krvi
Zonisamid za liječenje neuropatske boli u odraslih
Zračenje cijelog mozga kao dodatak kirurgiji ili radiokirurgiji za liječenje metastaza na mozgu
Zračenje nakon operacije za liječenje raka pluća ne-malih stanica
Zubna higijena kao dodatak lijekovima za liječenje infekcije Helicobacter pylori bakterijom
Zubne paste koje sadrže triklosan/kopolimer: mogu li poboljšati zdravlje usne šupljine?
Zubne paste s kalijem za smanjenje pretjerane osjetljivosti zubi

Stranice