Terapie z zastosowaniem komórek macierzystych w leczeniu udaru u noworodków

Pytanie badawcze

Czy terapie oparte na komórkach macierzystych mogą uratować życie lub poprawić długoterminowy rozwój noworodków po udarze?

Wprowadzenie

Zdarza się, że w wyniku blokady dopływu krwi do części mózgu lub pęknięcia naczynia krwionośnego w mózgu dochodzi do udaru u noworodków. Dzieci po mniej poważnym udarze mogą całkowicie wyzdrowieć lub doświadczyć wyłącznie łagodnych problemów intelektualnych. W przypadku, gdy udar jest rozległy, może doprowadzić do śmierci lub ciężkich problemów neurorozwojowych w późniejszym życiu. U części z tych dzieci dochodzi do wystąpienia niepełnosprawności intelektualnej, problemów behawioralnych, trudności z koncentracją, problemów z socjalizacją i porażenia mózgowego. W chwili obecnej nie istnieje jeszcze żadna metoda leczenia udaru mózgu.

Jaki był cel przeglądu?

Celem niniejszego przeglądu Cochrane była ocena, czy terapie z zastosowaniem komórek macierzystych mogą zmniejszyć ryzyko śmierci oraz poprawić długoterminowy rozwój noworodków po udarze mózgu. Chcieliśmy również dowiedzieć się, czy zastosowane leczenie wiązało się z jakimikolwiek zdarzeniami niepożądanymi. W ramach ocenianej terapii, komórki macierzyste są wszczepiane dziecku (np. poprzez wstrzyknięcie) w celu naprawy komórek mózgowych uszkodzonych w wyniku udaru. Wszczepiane komórki macierzyste mogły pochodzić od ludzi bądź zwierząt i mogły zostać pobrane z krwi pępowinowej, szpiku kostnego albo innych części ciała.

Co zrobiliśmy w tym celu?

Przeszukaliśmy medyczne bazy danych w celu wyszukania badań klinicznych dotyczących terapii z zastosowaniem komórek macierzystych w leczeniu udaru mózgu u noworodków.

Najważniejsze wyniki

Nie byliśmy w stanie włączyć żadnych badań.do przeglądu. Zidentyfikowaliśmy trzy badania, ale wszystkie musieliśmy wykluczyć, ponieważ projekt badania nie spełniał kryteriów włączenia lub populacja obejmowała noworodki bez udaru.

Na ile aktualne są zgromadzone dane?

Dane te są aktualne do lutego 2023 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Anna Witkowska; Redakcja: Anna Rychert

Tools
Information