Jak skuteczne i bezpieczne jest stosowanie opioidów ogólnoustrojowo w kontrolowaniu i leczeniu bólu pooperacyjnego u noworodków?

Pytanie badawcze

Na ile skuteczne i bezpieczne jest stosowanie opioidów ogólnoustrojowo w zmniejszaniu bólu pooperacyjnego u noworodków?

Wprowadzenie

Noworodki (dzieci do 4. tygodnia życia) mogą być poddawane zabiegom lub operacjom chirurgicznym. Podobnie jak dorośli, noworodki odczuwają ból, który po operacji musi być leczony (uśmierzony). Opioidy to leki uśmierzające ból. Przykładami opioidów są kodeina i morfina. Działanie opioidów polega na oddziaływaniu na receptory opioidowe w organizmie i zmniejszaniu uczucia bólu.

Opioidy oddziałują na cały organizm, dlatego w niniejszym przeglądzie określono je mianem opioidów ogólnoustrojowych. Opioidy można podawać noworodkom na kilka sposobów, różnymi drogami. Jedną z metod jest podanie dożylne; jest to tzw. pozajelitowe podawanie leków. Innym sposobem (lub drogą) jest umieszczenie leku w ustach dziecka, pod językiem lub za pomocą rurki. Ten rodzaj podawania leków nazywany jest podawaniem dojelitowym. Opioidy, podobnie jak większość leków, mogą być podawane w różnych dawkach. Można je podawać w sposób ciągły (bez przerwy) lub z przerwami przez pewien czas (sposób przerywany).

Wszystkie te elementy razem, sposób podawania opioidu dziecku, częstotliwość podawania opioidu i jego moc, tworzą tak zwany schemat leczenia.

Celem tego przeglądu jest ocena, jak różne schematy leczenia opioidami wpływają na noworodki.

Najważniejsze wyniki

Autorzy włączyli do przeglądu 7 badań z udziałem 504 noworodków. Nie zidentyfikowaliśmy żadnych badań porównujących różne dawki tego samego opioidu między sobą. Nie natrafiliśmy również na badania porównujące różne drogi podawania leków. W 6 badaniach porównano ciągłe podawanie opioidów z podawaniem przerywanym. W 1 badaniu oceniono stosowanie ciągłego wlewu morfiny w porównaniu z podawaniem kontrolowanym przez rodzica lub pielęgniarkę.

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdziliśmy, że nie sposób określić, czy w monitorowaniu bólu u noworodków lepiej sprawdzają się ciągłe czy przerywane schematy podawania opioidów. Ponieważ nie znaleźliśmy badań porównujących różne dawki opioidów między sobą, nie wiemy, która dawka jest lepsza pod względem zmniejszania natężenia bólu. Ponieważ nie znaleźliśmy badań porównujących różne drogi podawania opioidów, nie wiemy, czy podawanie pozajelitowe jest lepsze niż dojelitowe w zmniejszaniu natężenia bólu u dzieci. Biorąc pod uwagę ocenianą literaturę, skuteczność ciągłego ogólnoustrojowego wlewu opioidów - w porównaniu z podawaniem przerywanym - jest nadal nieokreślona. Nie mamy pewności co do skuteczności ciągłego i przerywanego ogólnoustrojowego podawania opioidów w zmniejszaniu natężenia bólu.
Autorzy przeglądu poszukiwali badań opublikowanych do 10 czerwca 2022 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Marta Kołodziejak Redakcja: Sara Kolańska, Mariusz Marczak, Karolina Moćko

Tools
Information