Technologia cyfrowa we wczesnej identyfikacji zakażeń klatki piersiowej u chorych na mukowiscydozę

Pytanie badawcze

Czy technologia cyfrowa może służyć do rozpoznawania zakażeń klatki piersiowej u chorych na mukowiscydozę (ang. cystic fibrosis, CF) wcześniej niż w przypadku standardowej opieki, i jak wpływa to na wyniki pacjenta?

Czym jest mukowiscydoza?

Mukowiscydoza jest chorobą ograniczającą życie, która oddziałuje na kilka narządów, ale w szczególności na płuca. Zakażenia w obrębie klatki piersiowej mogą pogorszyć uszkodzenie płuc u chorych na mukowiscydozę. Bardzo ważne jest wczesne wykrywanie zakażenia i szybkie leczenie. Technologia cyfrowa, taka jak aplikacje na smartfony i urządzenia do pomiaru oddechu w celu śledzenia objawów, mogą pozwolić nam wcześniej zidentyfikować zakażenie w obrębie klatki piersiowej u chorych na mukowiscydozę i szybciej rozpocząć leczenie antybiotykami.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Chcieliśmy dowiedzieć się, czy wczesna identyfikacja zakażeń klatki piersiowej może pomóc spowolnić pogarszanie się stanu płuc.

Co zrobiliśmy?

Przeszukaliśmy medyczne bazy danych w poszukiwaniu dobrze zaprojektowanych badań klinicznych przeprowadzonych u chorych na mukowiscydozę. Osoby biorące udział w badaniach miały taką samą szansę na znalezienie się w grupie leczonej (która korzystała z technologii cyfrowej) lub w grupie opieki standardowej.

Czego się dowiedzieliśmy?

Znaleźliśmy 3 badania z udziałem 415 chorych na mukowiscydozę w wieku od 15 do 41 lat. We wszystkich grupach leczenia korzystano z technologii do śledzenia problemów z oddychaniem, a w 2 badaniach poproszono również o regularne wykonywanie testów oddechowych za pomocą specjalnych urządzeń. We wszystkich badaniach obserwowano uczestników badania przez 1 rok.

Główne wyniki

W badaniach, w których proszono osoby o regularne wykonywanie testów oddechowych za pomocą specjalnych urządzeń i śledzenie problemów z oddychaniem, udawało się identyfikować zakażenie w obrębie klatki piersiowej wcześniej niż w grupach osób objętych opieką standardową. Jednak pod koniec badania wyniki ich testów oddechowych były podobne do wyników odnotowanych w grupach, które nie korzystały z technologii cyfrowej.

Różnice między grupami były niewielkie, jeśli chodzi o samopoczucie w codziennym życiu (jakość życia), liczbę wizyt w szpitalu lub koszty. Osoby, które wzięły udział w badaniach, nie miały żadnych ciężkich problemów wynikających z technologii cyfrowej, z której korzystały, ale generalnie nie były zbyt dobre w regularnym dostarczaniu danych i było to dla nich istotnym obciążeniem.

Jakie są ograniczenia prezentowanych danych naukowych?

Na podstawie znalezionych badań możemy być jedynie umiarkowanie pewni prezentowanych wyników. We wszystkich badaniach chorzy, którzy wzięli w nich udział, wiedzieli, czy znajdują się w grupie interwencji cyfrowej, czy w grupie opieki standardowej. Mogło to mieć wpływ na to, jak się zachowywali i oceniali swoje problemy z oddychaniem. Ponadto, w 2 badaniach zespoły prowadzące wiedziały, do której grupy należała dana osoba. Mogło to wpłynąć na ich decyzję o rozpoczęciu antybiotykoterapii oraz sposobie jej podawania: w szpitalu w postaci dożylnej kroplówki, czy też w domu w postaci tabletek lub leków w płynie. W 2 badaniach nie zrekrutowano wystarczającej liczby osób, więc mamy mniejszą pewność co do wiarygodności wyników.

Niektóre rodzaje technologii cyfrowej mogą szybciej wykrywać zakażenia w obrębie klatki piersiowej. Jednak w porównaniu z opieką standardową, technologia nie wydaje się spowalniać pogarszania się stanu płuc u chorych na mukowiscydozę.

Data wyszukiwania

Dane naukowe są aktualne do dnia 13 października 2022 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Małgorzata Maraj Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information