Strategie badań przesiewowych w kierunku nadciśnienia tętniczego

Pytanie badawcze

Jakie są efekty prowadzenia różnego rodzaju badań przesiewowych w kierunku nadciśnienia tętniczego (skriningu masowego, ukierunkowanego na wybraną grupę lub oportunistycznego) w zakresie zmniejszenia liczby zachorowań i zgonów?

Wprowadzenie

Nadciśnienie tętnicze (NT) to przewlekła, niezakaźna choroba, nazywana również wysokim lub podwyższonym ciśnieniem tętniczym (BP). Ciśnienie tętnicze wyraża się za pomocą dwóch wartości (skurczowego ciśnienia tętniczego [SBP] i rozkurczowego ciśnienia tętniczego [DBP]), określanych jako górne i dolne. NT rozpoznaje się najczęściej, gdy BP w spoczynku u pacjenta dorosłego utrzymuje się na poziomie SBP ≥130/140 mm Hg lub DBP ≥80/90 mmHg.

Nawet jeśli BP w tętnicach jest stale podwyższone, w wielu przypadkach nie powoduje objawów. Niemniej jednak, NT w perspektywie długoterminowej może zwiększać ryzyko niewydolności serca, zawału serca, utraty wzroku, przewlekłej choroby nerek itp. Osoby, które stosują niezdrową dietę, spożywają szkodliwe ilości alkoholu i/lub tytoniu oraz są nieaktywne fizycznie, są bardziej narażone na wystąpienie NT.

Wczesne wykrycie, odpowiednie leczenie i kontrola wysokiego BP mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia powikłań związanych z NT. Chociaż wczesne wykrycie NT za pomocą badań przesiewowych może potencjalnie zmniejszyć koszty opieki zdrowotnej, to zmniejszenie obciążenia nadciśnieniem tętniczym będzie w pewnym stopniu wymagało uwzględnienia behawioralnych i społeczno-ekonomicznych czynników ryzyka (takich jak: dochody, zawód i poziom wykształcenia). Dlatego nie jest jasne, czy wczesne wykrycie łagodnego NT ma w perspektywie długoterminowej pozytywny wpływ na koszty związane z leczeniem i może poprawić wyniki zdrowotne poprzez zmniejszenie ryzyka hospitalizacji i leczenia powikłań związanych z NT (w tym ciężkich powikłań).

Metoda badawcza

Przeszukaliśmy różne elektroniczne bazy danych w poszukiwaniu badań na ten temat, opublikowanych do 9 kwietnia 2020 r. Szukaliśmy badań napisanych w dowolnym języku, opublikowanych i preprintów. Planowaliśmy uwzględnić badania porównujące jeden rodzaj strategii badań przesiewowych z niestosowaniem badań przesiewowych, tzn. skrining masowy vs niestosowanie badań, skrining ukierunkowany na wybraną grupę vs niestosowanie badań, a także skrining oportunistyczny (tj. kiedy pacjent świadomy zagrożenia sam [w porozumieniu z lekarzem] inicjuje wykonanie badania - przyp. tłum.) vs niestosowanie badań. Byliśmy zainteresowani badaniami, w których uczestniczyli zdrowi nastolatkowie, dorośli i osoby starsze, oraz badaniami, w których badacze mierzyli wyniki dotyczące leczenia, wyniki dotyczące systemu opieki zdrowotnej i zdarzenia niepożądane.

Najważniejsze wyniki

Nie odnaleźliśmy żadnych badań odpowiadających powyższym kryteriom.

Jakość danych naukowych

Brakuje dowodów o wysokiej wiarygodności, które pozwoliłyby stwierdzić, czy skrining masowy, ukierunkowany na wybraną grupę lub oportunistyczny jest skuteczny w zakresie zmniejszenia liczby schorzeń i zgonów związanych z NT.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Marta Składek Redakcja: Piotr Szymczak, Karolina Moćko

Tools
Information