Suplementacja witaminy C w profilaktyce i leczeniu zapalenia płuc

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Pytanie badawcze

Jaka jest rola suplementacji witaminy C w zapobieganiu i leczeniu zapalenia płuc u dorosłych i dzieci, w porównaniu z niestosowaniem suplementacji?

Wprowadzenie

Zapalenie płuc to zakażenie w obrębie klatki piersiowej wywoływane przez wirusy, bakterie, a także grzyby. Witamina C odgrywa istotną rolę we wspomaganiu układu odpornościowego, dlatego jej suplementacja może być ważna w zapobieganiu i leczeniu zapalenia płuc u dzieci i dorosłych. Postawiliśmy sobie za cel ocenę roli witaminy C w zapobieganiu i leczeniu zapalenia płuc.

Data wyszukiwania

Poszukiwaliśmy danych naukowych opublikowanych do 4 marca 2020 r.

Charakterystyka badań

Włączyliśmy dziewięć badań, z których dwa były jeszcze w toku. W siedmiu badaniach wzięło udział łącznie 2774 uczestników i przeprowadzono je w krajach o wysokich dochodach (Wielka Brytania, USA i Chile) oraz w krajach o niższym średnim dochodzie (Bangladesz i Pakistan). Cztery badania przeprowadzono w warunkach szpitalnych, dwa w szkołach i jedno w ośrodku szkolenia wojskowego. Trzy badania obejmowały dzieci poniżej piątego roku życia, dwa dzieci w wieku szkolnym, jedno obejmowało dorosłych uczestników, a do jednego włączono osoby starsze w wieku od 60 do 90 lat. W dwóch badaniach oceniano wpływ suplementacji witaminy C na profilaktykę zapalenia płuc; w czterech oceniano wpływ suplementacji witaminy C na leczenie zapalenia płuc, a w jednym badaniu oceniano rolę witaminy C zarówno w profilaktyce, jak i w leczeniu zapalenia płuc. Zastosowane dawki witaminy C wynosiły 125 mg, 200 mg, 500 mg i 2 g.

Źródła finansowania badań

Cztery badania były sponsorowane przez firmy farmaceutyczne. W trzech badaniach nie podano źródeł finansowania.

Główne wyniki

Ocenialiśmy zachorowalność na zapalenie płuc, częstość jego występowania, liczbę zgonów z powodu zapalenia płuc (śmiertelność) oraz niezamierzone i szkodliwe skutki (działania niepożądane) związane ze stosowaniem witaminy C w profilaktyce zapalenia płuc. Tylko w dwóch badaniach (obejmujących 736 osób) raportowano zachorowalność, a w jednym badaniu zgłoszono jedno działanie niepożądane (pokrzywka) związane z suplementacją witaminy C w celu zapobiegania zapaleniu płuc. W żadnym z badań nie zgłaszało danych dotyczących chorobowości (częstości występowania w populacji) lub śmiertelności. Dane naukowe nie były wystarczające do określenia wpływu witaminy C na zapobieganie zapaleniu płuc.

Ocenialiśmy również, jak długo uczestnicy byli chorzy na zapalenie płuc (czas trwania choroby), ile osób zostało wyleczonych, jaka była śmiertelność i działania niepożądane związane ze stosowaniem witaminy C w leczeniu zapalenia płuc. Chociaż w dwóch badaniach odnotowano czas trwania choroby, wyników nie można było połączyć w celu przeprowadzenia analizy. W jednym z badań raportowano dane dotyczące śmiertelności. W żadnym z badań nie opisano wskaźnika wyleczenia ani działań niepożądanych. Dane naukowe nie były wystarczające do określenia wpływu witaminy C na przebieg leczenia zapalenia płuc.

Jakość danych naukowych

Uznaliśmy, że włączone badania obciążone były dużym lub niejasnym ryzykiem błędu systematycznego. Jakość danych naukowych oceniliśmy jako bardzo niską ze względu na ograniczenia występujące w badaniach, różnice między badaniami, małą liczebność próby i niepewność co do oszacowań.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Karolina Moćko