Suplementacja witaminy C w profilaktyce i leczeniu zapalenia płuc

Pytanie badawcze

Jaka jest rola suplementacji witaminy C w zapobieganiu i leczeniu zapalenia płuc u dorosłych i dzieci, w porównaniu z niestosowaniem suplementacji?

Wprowadzenie

Zapalenie płuc to zakażenie w obrębie klatki piersiowej wywoływane przez wirusy, bakterie, a także grzyby. Witamina C odgrywa istotną rolę we wspomaganiu układu odpornościowego, dlatego jej suplementacja może być ważna w zapobieganiu i leczeniu zapalenia płuc u dzieci i dorosłych. Postawiliśmy sobie za cel ocenę roli witaminy C w zapobieganiu i leczeniu zapalenia płuc.

Data wyszukiwania

Poszukiwaliśmy danych naukowych opublikowanych do 4 marca 2020 r.

Charakterystyka badań

Włączyliśmy 5 badań oraz 2 badania będące w toku. W 7 badaniach wzięło udział łącznie 2655 uczestników. Przeprowadzono je w krajach o wysokich dochodach (Wielka Brytania, USA i Chile) oraz w krajach o niższym i średnim dochodzie (Bangladesz i Pakistan). 4 badania przeprowadzono w warunkach szpitalnych, 2 w szkołach i 1 w ośrodku szkolenia wojskowego. 3 badania obejmowały dzieci poniżej 5. roku życia, 2 z nich dzieci w wieku szkolnym, 1 badanie obejmowało dorosłych uczestników, a do 1 badania włączono osoby starsze w wieku od 60 do 90 lat. W 2 badaniach oceniano wpływ suplementacji witaminy C na profilaktykę zapalenia płuc; w 4 badaniach oceniano wpływ suplementacji witaminy C na leczenie zapalenia płuc, a w 1 badaniu oceniano rolę witaminy C zarówno w profilaktyce, jak i w leczeniu zapalenia płuc. Zastosowane dawki witaminy C wynosiły 125 mg, 200 mg, 1 g i 2 g.

Źródła finansowania badań

Żadne z badań nie było sponsorowane przez firmę farmaceutyczną. W 3 badaniach nie podano źródeł finansowania.

Główne wyniki

Ocenialiśmy zachorowalność na zapalenie płuc, częstość jego występowania, liczbę zgonów z powodu zapalenia płuc (śmiertelność) oraz niezamierzone i szkodliwe skutki (działania niepożądane) związane ze stosowaniem witaminy C w profilaktyce zapalenia płuc. Tylko w 2 badaniach (obejmujących 674 osób) raportowano zachorowalność, a w jednym badaniu zgłoszono jedno działanie niepożądane (pokrzywka) związane z suplementacją witaminy C w celu zapobiegania zapaleniu płuc. W żadnym z badań nie podano danych dotyczących chorobowości lub śmiertelności. Dane naukowe nie były wystarczające do określenia wpływu witaminy C na zapobieganie zapaleniu płuc.

Ocenialiśmy również, jak długo uczestnicy byli chorzy na zapalenie płuc (czas trwania choroby), ile osób zostało wyleczonych, jaka była śmiertelność i działania niepożądane związane ze stosowaniem witaminy C w leczeniu zapalenia płuc. Tylko w 1 badaniu podano czas trwania choroby. W żadnym z badań nie raportowano odsetka osób wyleczonych, ani działań niepożądanych. Dane naukowe nie były wystarczające do określenia wpływu witaminy C na przebieg leczenia zapalenia płuc.

Wiarygodność danych naukowych

Uznaliśmy, że włączone badania obciążone były dużym lub niejasnym ryzykiem błędu. Jakość danych naukowych oceniliśmy jako bardzo niską ze względu na ograniczenia występujące w badaniach, różnice między badaniami, małą liczebność próby i niepewność co do oszacowań.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Małgorzata Maraj Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information