Lakowanie zębów mlecznych jako metoda zapobiegania próchnicy

Pytanie badawcze

Czy założenie laków na powierzchnie gryzące zębów mlecznych w tylnej części jamy ustnej może zapobiec powstawaniu próchnicy w tych zębach?

Wprowadzenie

Próchnica zębów to jedna z najczęstszych chorób wieku dziecięcego, która może wpływać na ogólny dobrostan dziecka. Najczęściej narażone na próchnicę są tylne zęby, których powierzchnie gryzące nie są płaskie i mają bruzdy (szczeliny i zagłębienia), w których mogą pozostawać resztki jedzenia i bakterie, prowadząc do powstawania próchnicy. Ponadto otwór tych bruzd jest tak mały, że włosie szczoteczki do zębów nie może się w nich całkowicie znaleźć, co utrudnia ich czyszczenie. Lakowanie bruzd jest jednym ze sposobów zapobiegania próchnicy w tylnych zębach. Uszczelniacz działa jak bariera ochronna przeciw pokarmom i bakteriom, co przeciwdziała ich szkodliwemu działaniu na powierzchni zębów.

Charakterystyka badań

Znaleźliśmy 9 badań obejmujących 1120 dzieci (w wieku od 18 miesięcy do 8 lat). W badaniach tych stosowano różne rodzaje laku (uszczelniacza) dentystycznego w celu zapobiegania próchnicy zębów u dzieci. Większość badań oceniliśmy jako obciążone ogólnie dużym ryzykiem błędu systematycznego (wypaczającego wyniki badania – przyp. tłum.), ponieważ lekarze dentyści dokonujący pomiaru wyników mogli stwierdzić, czy zastosowano uszczelniacz, a także rozróżnić materiały, z których wykonano uszczelniacze.

Kluczowe wyniki

W 3 badaniach porównano lakowanie z niestosowaniem lakowania, a w 6 badaniach porównano różne materiały lub procesy uszczelniania powierzchni zębów. Ponieważ istniały istotne różnice w zaprojektowaniu badań – dotyczące rodzajów uszczelniaczy, wieku dzieci w momencie rozpoczęcia badania oraz długości okresu obserwacji – nie byliśmy w stanie zebrać danych. Tylko w jednym badaniu oceniono i opisano działania niepożądane, których istotą był odruch wymiotny podczas zakładania materiału uszczelniającego.

Jakość danych naukowych

Znaleziono dowody niskiej jakości dotyczące skuteczności stosowania uszczelniaczy w zapobieganiu próchnicy na powierzchniach gryzących tylnych zębów mlecznych u dzieci. Z tego względu nie można wyciągnąć wniosków na temat skuteczności laków w zapobieganiu rozwojowi próchnicy na zębach mlecznych u dzieci, w porównaniu z niestosowaniem laku lub z użyciem innego rodzaju uszczelnienia. Potrzebne jest więcej dobrze przeprowadzonych badań z długim okresem obserwacji.

Jak aktualne są te dane naukowe?

Przegląd obejmuje badania opublikowane do dnia 11 lutego 2021 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Paulina Krzeszewska Redakcja: Aleksandra Panek, Mariusz Marczak, Karolina Moćko

Tools
Information