Probiotyki w leczeniu czynnościowego bólu brzucha u dzieci

Probiotyki na ból brzucha u dzieci

Najważniejsze informacje

Probiotyki mogą być lepsze niż placebo (leczenie pozorowane) w łagodzeniu bólu u dzieci z czynnościowym bólem brzucha.

Synbiotyki mogą być lepsze niż placebo (leczenie pozorowane) w łagodzeniu bólu u dzieci z czynnościowym bólem brzucha.

Czym jest czynnościowy ból brzucha?

Czynnościowy ból brzucha jest częstym problemem u dzieci. Termin czynnościowy ból brzucha stosuje się wtedy, gdy nie można znaleźć przyczyny objawów. Do tych objawów należą częste bóle brzucha trwające od co najmniej 6 miesięcy, które powodują problemy w codziennym funkcjonowaniu.

Czym są probiotyki?

Probiotyki to żywe bakterie i drożdże, promowane jako mające różne korzyści zdrowotne. Często określa się je mianem „dobrych bakterii”. Uważa się, że te probiotyki mogą pomóc naturalnej równowadze bakterii w jelitach i złagodzić objawy w niektórych chorobach. Można je również dodać do środków zwanych prebiotykami (żywność, która wspiera wzrost tych bakterii i drożdży), a gdy są one zestawione razem w jednym preparacie, to jest to tzw. synbiotyk.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Chcieliśmy się dowiedzieć, czy probiotyki i synbiotyki mogą być stosowane w leczeniu czynnościowego bólu brzucha u dzieci i czy ich stosowanie jest bezpieczne.

Co zrobiliśmy?

Szukaliśmy badań, w których porównywano probiotyki lub synbiotyki z placebo, niestosowaniem leczenia lub z inną interwencją u dzieci w wieku od 4 do 18 lat z rozpoznaniem czynnościowego bólu brzucha. Porównaliśmy i podsumowaliśmy wyniki badań oraz oceniliśmy pewność co do wiarygodności wyników, opierając się na czynnikach takich jak metodologia badań i liczba uczestników.

Czego się dowiedzieliśmy?

Znaleźliśmy 18 badań z udziałem łącznie 1309 dzieci, w których porównywano probiotyki lub synbiotyki z placebo.

Stwierdziliśmy, że u dzieci z czynnościowym bólem brzucha probiotyki skuteczniej niż placebo łagodzą ból i przynoszą ulgę w innych problemach żołądkowych. W szczególności u dzieci przyjmujących probiotyki leczenie oceniano jako zakończone sukcesem częściej niż u dzieci przyjmujących placebo. Synbiotyki również wykazały różnicę w stosunku do placebo, ale było to oparte na mniejszej liczbie badań. Nie było wystarczających informacji, aby wziąć pod uwagę zmiany w częstości bólu podczas porównywania synbiotyków z placebo.

Nie możemy wyciągnąć żadnych wniosków na temat bezpieczeństwa, ponieważ znalezione przez nas dane dotyczące jakichkolwiek niepożądanych lub szkodliwych skutków były bardzo niskiej jakości.

Jakie są ograniczenia prezentowanych danych naukowych?

Dane naukowe dotyczące synbiotyków w tym przeglądzie są ograniczone przez fakt, że wyniki pochodzą z mniejszej liczby badań. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, nie odnotowano wystarczającej liczby zdarzeń niepożądanych lub szkodliwych skutków, aby rzetelnie określić bezpieczeństwo stosowania probiotyków i synbiotyków.

Jak aktualne są przedstawione dane naukowe?

Dane naukowe obejmują okres do października 2021 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Piotr Rolirad Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information