Enteralna suplementacja cynku w celu zapobiegania zachorowalności i śmiertelności wśród wcześniaków

Pytanie przeglądu: czy wcześniaki (dzieci urodzone przedwcześnie) rzadziej umierają oraz lepiej się rozwijają i rosną gdy otrzymują dodatkowy cynk drogą przewodu pokarmowego?

Wprowadzenie: Cynk jest ważnym mikroelementem, którego niemowlęta potrzebują do prawidłowego rozwoju i zwalczania infekcji. Kiedy dzieci rodzą się za wcześnie, tracą możliwość pobrania wielu ważnych składników odżywczych od matki przez pępowinę, co normalnie nastąpiłoby w ostatnich tygodniach ciąży. Z tego powodu stężenie zmagazynowanego cynku u wcześniaków jest małe. Dodawanie dodatkowego cynku do mleka wcześniaków może powodować, że będą lepiej rosły i lepiej się rozwijały, a także rzadziej będą u nich występować komplikacje, które często dotykają dzieci urodzone przedwcześnie, a co za tym idzie będą rzadziej umierać.

Charakterystyka badania: do przeglądu włączyliśmy 5 małych badań (obejmujących 482 wcześniaki), które zostały poprawnie zaprojektowane. Jedno badanie było w toku. Dane naukowe są aktualne do 20 lutego 2020 r.

Najważniejsze wyniki: wcześniaki, które otrzymały cynk drogą przewodu pokarmowego (maksymalnie 10 mg dziennie podane doustnie lub przez zgłębnik), będąc dalej w szpitalu prawdopodobnie rzadziej umierały, przybierały na wadze i rozwijały się lepiej niż wcześniaki, które nie otrzymały dodatkowego cynku. Suplementacja cynku prawdopodobnie nie ma większego wpływu na występowanie typowych dla wcześniaków problemów, takich jak: przewlekłe choroby płuc, choroby oczu, zakażenia bakteryjne czy problemy z jelitami. Badania, które włączyliśmy do niniejszego przeglądu nie zawierały żadnych informacji na temat wpływu podawania dodatkowego cynku na rozwój dzieci w późniejszym okresie życia, tj. na zdolność chodzenia, słuch lub wzrok, mowę lub inteligencję. Nie znaleźliśmy dowodów świadczących o niekorzystnym wpływie stosowania dodatkowego cynku u niemowląt. Potrzebne są nowe, większe badania, aby dowiedzieć się więcej na temat wpływu podawania cynku drogą przewodu pokarmowego na długotrwały rozwój i wzrost dzieci urodzonych przedwcześnie.

Pewność dowodów: Stwierdziliśmy, że dane naukowe z włączonych badań dotyczące wpływu podawania dodatkowego cynku u wcześniaków są niskiej lub umiarkowanej pewności (co do wiarygodności zaobserwowanego efektu - przyp. tłum.), ponieważ badania te były niewielkie, niektóre miały kilka niedociągnięć metodologicznych, a zgłoszone wyniki były niespójne dla niektórych wyników. Oznacza to, że dalsze badania, przeprowadzone na większą skalę, prawdopodobnie wniosą istotny wkład do istniejącej wiedzy i zwiększą nasze zaufanie do wyników.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Dorota Knapik Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information