Rybawiryna w leczeniu gorączki krwotocznej kongijsko-krymskiej

Jaki jest cel tego przeglądu?

Celem tego przeglądu jest określenie, czy rybawiryna jest skuteczna w leczeniu gorączki krwotocznej kongijsko-krymskiej. Badacze Cochrane zebrali i przeanalizowali wszystkie odpowiedające badania, aby odpowiedzieć na to pytanie. Znaleźliśmy 23 badania. Do przeglądu włączyliśmy pięć badań, które pomogły odpowiedzieć na to pytanie. Przeanalizowaliśmy 18 innych badań, aby opisać ograniczenia danych naukowych.

Główne wyniki

Nie ma wystarczających, wiarygodnych danych naukowych wskazujących, że rybawiryna jest skuteczna w leczeniu kongijsko-krymskiej gorączki krwotocznej. Randomizowane badanie kliniczne mogłoby pomóc odpowiedzieć na to pytanie.

Co badano w ramach przeglądu?

Gorączka krwotoczna kongijsko-krymska (CCHF) jest chorobą zakaźną rozprzestrzenianą poprzez ugryzienie kleszcza. W ciągu ostatnich 15 lat stała się ona bardziej częsta, szczególnie w Turcji i części Europy Wschodniej. CCHF może stanowić zagrożenie życia. Najważniejszą częścią leczenia pacjentów w stanie ciężkim w przebiegu CCHF jest ścisła obserwacja ich stanu zdrowia w szpitalu oraz podawanie płynów lub produktów krwiopochodnych w razie potrzeby.

Rybawiryna jest lekiem przeciwwirusowym, stosowanym przez niektórych lekarzy w leczeniu CCHF. Jest ona powszechnie dostępna i zwykle przyjmuje się ją doustnie. Obecnie toczy się dyskusja, czy rybawirynę należy podawać w przebiegu CCHF; niektórzy twierdzą, że jest ona skuteczna lub pomaga w leczeniu jeśli zostaje podana odpowiednio wcześniej, inni twierdzą, że lek ten nie ma żadnych efektów w odniesieniu do ryzyka zgonu, czasu pobytu pacjenta w szpitalu oraz szkód wynikających z samego leczenia.

W badaniach nie brano pod uwagę czynników innych niż samo przyjmowanie rybawiryny, które mogły wpływać pozytywnie na wyniki w grupie badawczej; takimi czynnikami mogły być: stan pacjenta w momencie rozpoznania lub moment włączenia prawidłowej opieki medycznej. To sprawiło, że powiązanie rybawiryny z niższą śmiertelnością jest problematyczne.

Znaleźliśmy pięć badań, w których brano pod uwagę ważne czynniki mogące wpływać na związek pomiędzy ryzykiem zgonu, a przyjmowaniem rybawiryny przez pacjenta. Tymi czynnikami były: stan zaawansowania choroby uczestników, inna rodzaj leczenia stosowany u pacjentów oraz jak długo po rozpoznaniu prowadzono opiekę medyczną. Wszystkie włączone badania zostały przeprowadzone w Turcji i Iranie; porównywano w nich pacjentów z CCHF otrzymujących rybawirynę z leczeniem podtrzymującym z pacjentami, u których stosowano tylko leczenie objawowe. Analizując 5 różnych wyników odnoszących się do stosowania rybawiryny w CCHF stwierdzono, że jest zbyt mało wiarygodnych danych mogących jednoznacznie określić, że rybawiryna jest skuteczna.

Na ile ten przegląd jest aktualny?

Autorzy przeglądu poszukiwali badań, które opublikowano do 16 października 2017 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Karolina Kosowska Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information