Ezetymib w zapobieganiu chorobom serca i zgonom

Pytanie badawcze

Czy przyjmowanie ezetymibu jest bezpieczne i czy zapobiega chorobom serca i zgonom?

Wprowadzenie

Choroby serca pozostają główną przyczyną zgonów na całym świecie, a kontrolowanie stężenia lipidów jest jedną z najskuteczniejszych strategii zapobiegania tym chorobom. Preferowaną strategią terapeutyczną w zapobieganiu chorobom serca jest stosowanie statyny, ale niektóre osoby obciążone dużym ryzykiem chorób serca nie tolerują statyn lub słabo odpowiadają na leczenie statynami. Ezetymib jest nienależącym do grupy statyn lekiem, który może zmniejszać stężenie lipidów we krwi poprzez hamowanie wchłaniania cholesterolu, ale nie ma pewności co do jego korzystnego wpływu na choroby serca i ryzyko zgonu.

Charakterystyka badania

Dane naukowe są aktualne do lipca 2018 roku. Do przeglądu włączyliśmy 26 badań, w których uczestniczyło łącznie 23499 osób. W badaniach tych oceniono wpływ stosowania ezetymibu razem z innymi lekami hipolipemizującymi w porównaniu ze stosowaniem leków hipolipemizujących (bez ezetymibu) na choroby serca. Uczestnikami byli dorośli, a u większości z nich rozpoznano chorobę wieńcową.

Główne wyniki

Ezetymib stosowany razem ze statyną prawdopodobnie zmniejsza ryzyko ocenianych łącznie zgonu z powodu choroby serca, zawału serca lub udaru mózgu, ale korzyść jest umiarkowana. Dodanie ezetymibu do statyny lub fenofibratu ma jednak niewielki lub żaden wpływ na ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny. Leczenie ezetymibem i statyną prawdopodobnie zmniejsza ryzyko niezakończonych zgonem zawałów serca i udarów mózgu. Dodanie ezetymibu do statyny lub fenofibratu ma prawdopodobnie niewielki lub żaden wpływ na zgon związany z chorobą serca. Ezetymib wraz ze statyną może zmniejszać potrzebę rewaskularyzacji wieńcowej (przywrócenia odpowiedniego dopływu krwi do serca) za pomocą operacji.

Pod względem bezpieczeństwa, nie mamy wystarczających danych na to, czy ezetymib zwiększa czy zmniejsza ryzyko efektów ubocznych (np. uszkodzenia wątroby, bólu mięśni, nowotworu złośliwego, choroby pęcherzyka żółciowego i przerwania leczenia). Analiza lipidów we krwi wykazała, że dodanie ezetymibu do terapii statyną lub fenofibratem może dodatkowo zmniejszyć poziom lipidów we krwi, w tym frakcji lipoprotein o małej gęstości (tzw. „złego” cholesterolu), cholesterolu całkowitego i triglicerydów, oraz prawdopodobnie zwiększyłoby poziom frakcji lipoprotein o wysokiej gęstości (tzw. „dobrego” cholesterolu). W żadnym z włączonych badań nie podano informacji na temat jakości życia związanej ze zdrowiem. Nie ma danych uzasadniających stosowanie samego ezetymibu (monoterapia) w zapobieganiu chorobom serca. Temat ten wymaga dalszych badań.

Jakość danych naukowych

Jakość danych naukowych wahała się od wysokiej do bardzo niskiej w zależności od ocenianego efektu zdrowotnego terapii.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Patrycja Głowik Redakcja: Wiktoria Leśniak

Tools
Information