Profilaktyka antybiotykowa w zapobieganiu zakażeniu u kobiet po operacyjnym leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu

Pytanie badawcze

Czy antybiotyki są bezpieczne i skuteczne w zapobieganiu zakażeniom u kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu, które przechodzą operację przywrócenia utrzymania moczu?

Wprowadzenie

Wysiłkowe nietrzymanie moczu (ang. stress urinary incontinence, SUI) definiuje się jako niekontrolowany wyciek moczu, gdy ciśnienie w jamie brzusznej nagle zwiększa się, na przykład podczas kaszlu, kichania lub śmiechu. Chirurgia trzymania moczu jest jedną z metod leczenia SUI. Istnieją 2 rodzaje procedur: otwarta operacja, taka jak kolposuspensja (wykonanie nacięcia w brzuchu w celu umieszczenia szwów w pochwie po obu stronach cewki moczowej, rurki, za pomocą której mocz jest odprowadzany z pęcherza) lub mniej inwazyjne procedury, takie jak laparoskopowa kolposuspensja (wykonywana przy użyciu małych nacięć w celu założenia szwów), procedura slingu (przy użyciu taśmy lub siatki w celu utworzenia chusty wokół cewki moczowej, aby podnieść ją z powrotem do normalnej pozycji i przymocować do ściany brzucha) lub wstrzyknięcie środka wypełniającego (np. kolagenu) do szyi pęcherza moczowego. Zakażenia miejsca operacji lub dróg moczowych są częstymi powikłaniami po wszystkich operacjach nietrzymania moczu. Profilaktyczne zastosowanie antybiotyków może potencjalnie zapobiegać zakażeniom ran pooperacyjnych, ale dane naukowe na ich poparcie są nadal ograniczone.

Jak aktualny jest przegląd?

Poszukiwaliśmy badań z randomizacją (RCT; gdzie każdy ma taką samą szansę na otrzymanie leczenia eksperymentalnego) i quasi-RCT (gdzie testowane jest leczenie, ale nie każdy ma taką samą szansę na jego otrzymanie) do 18 marca 2021 roku.

Charakterystyka badań

Uwzględniliśmy 3 badania (w 7 raportach) obejmujące łącznie 390 kobiet, które przeszły jedną z 2 różnych operacji nietrzymania moczu i otrzymały jedną z 3 różnych dawek antybiotyków (cefazoliny) albo placebo lub nie otrzymały żadnego leczenia. Badaniami objęto od 26 do 305 kobiet. W żadnym z włączonych badań nie wskazano wyraźnie czasu oceny wyników. Średni wiek kobiet wahał się od 45 do 54 lat.

Źródła finansowania badań

2 badania nie otrzymały finansowania; trzecie badanie nie dostarczyło informacji o finansowaniu.

Kluczowe wyniki

Profilaktyczne stosowanie antybiotyków może mieć niewielki lub żaden wpływ na ryzyko zakażenia miejsca operowanego, zakażenia dróg moczowych lub bakteriurii (obecność bakterii w moczu), gorączki po operacji lub pojawienia się taśmy lub siatki z tworzywa sztucznego umieszczanej podczas operacji pod cewką moczową, ale nie mamy pewności co do wyników. 

Żadne z włączonych badań nie zawierało danych na temat efektów ubocznych, sepsy lub bakteriemii związanych z przyjmowaniem antybiotyków, ani na temat oporności bakterii na antybiotyki.

Wiarygodność danych naukowych

Nie mamy pewności co do naszych ustaleń, ponieważ opierają się one tylko na wynikach 3 niewielkich badań. W każdym badaniu oceniano skuteczność profilaktycznego stosowania antybiotyków w różnych procedurach chirurgicznych, różnych dawkach i różne wyniki. Ponadto w każdym z uwzględnionych badań uczestniczyła mała liczba osób, a niektóre z nich przeprowadzono w sposób, który może wprowadzać błędy w wynikach. Nasze wnioski mogą ulec zmianie, gdy dostępne będą wyniki dużych RCT o lepszej jakości.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Karolina Kosowska Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information