Usuwanie woskowiny przy użyciu kropli do uszu

Wprowadzenie

Odkładanie się woskowiny w uchu jest powszechnym zjawiskiem. Może ono wywoływać u pacjentów uczucie dyskomfortu i problemy ze słuchem. Sprawdziliśmy działanie kropli do uszu w roli środka zmiękczającego woskowinę, który potencjalnie mógłby zapobiec stosowaniu bardziej zaawansowanych sposobów leczenia zatkanego przewodu słuchowego, takich jak płukanie ucha. W tym przeglądzie sprawdzamy, który preparat do czyszczenia uszu (krople na bazie oleju lub wody, spraye) najefektywniej rozpuszcza nagromadzoną woskowinę.

Charakterystyka badań

W marcu 2018 roku poszukiwaliśmy badań klinicznych, w których wykorzystano krople do uszu w celu zmiękczenia i usunięcia woskowiny zalegającej w uchu pacjenta. Do przeglądu włączyliśmy 10 badań, w których uczestniczyły łącznie 623 osoby. Tylko sześć badań donosiło o całkowitym oczyszczeniu uszu u pacjentów i tym samym umożliwiło nam przeprowadzenie zamierzonej analizy. Wzięło w nich udział 360 osób, wśród których znaleźli się dzieci i dorośli (w różnym wieku) z częściową lub całkowitą niedrożnością zewnętrznego przewodu słuchowego wywołaną przez zalegającą woskowinę.

Najważniejsze wyniki

W 10 włączonych do analizy badaniach do czyszczenia uszu używano kropli na bazie oleju (z polipeptydem trietanolaminy, olejem migdałowym, benzokainą, chlorobutanolem), kropli na bazie wody (z dokuzynianem sodowym, nadtlenkiem mocznika, fenazonem, salicylanem choliny, węglanem potasu), soli fizjologicznej (roztwór soli), czystej wody lub nie zastosowano żadnego preparatu.

Tylko w jednym z badań porównano wyniki pacjentów, którym zaaplikowano krople z aktywnym składnikiem, z wynikami osób nieleczonych kroplami. Krople pomogły udrożnić przewód słuchowy u jednej na pięć osób, podczas gdy przy braku leczenia problem ustępował tylko u jednej na dwadzieścia osób.

Nie pojawiły się żadne przesłanki, które wskazywałyby na różnice w skuteczności działania między kroplami na bazie oleju lub wody a solą fizjologiczną czy wodą. Jednakże, nie znaleźliśmy żadnych danych naukowych potwierdzających, że woda lub sól fizjologiczna przynoszą lepsze efekty leczenia niż brak jakiejkolwiek interwencji.

Efekty uboczne nie występowały zbyt często. Mniej niż 30 pacjentów zgłosiło występowanie niepożądanych efektów związanych z aplikacją kropli i nie były one poważne (np. lekkie podrażnienie ucha lub ból, nieprzyjemny zapach preparatu). Żadna z osób badanych nie odnotowała poważniejszych efektów ubocznych towarzyszących leczeniu.

Jakość danych naukowych

Jakość danych naukowych pochodzących z badań sklasyfikowaliśmy w oparciu o cztery kategorie: bardzo niska, niska, średnia lub wysoka. Dane naukowe wysokiej jakości oznaczają, że jesteśmy bardzo pewni wyników badań. Bardzo niska jakość danych naukowych oznacza, że nie jesteśmy całkowicie przekonani o wiarygodności otrzymanych wyników. Wiarygodność wyników badań dotyczących oczyszczania zewnętrznego przewodu słuchowego z nadmiaru woskowiny oceniliśmy jako niską. Jakość wyników badań, w których pojawiły się doniesienia o efektach ubocznych związanych ze stosowaniem preparatów do higieny uszu, była według nas niska.

Wnioski

Z przeglądu wynika, że krople do uszu mogą okazać się skuteczne przy usuwaniu woskowiny częściowo lub całkowicie czopującej przewód słuchowy w uchu zewnętrznym. Pozostaje niejasne, czy jeden z rodzajów kropli odznacza się skuteczniejszym działaniem niż drugi oraz czy krople z dodatkiem składników aktywnych sprawdzają się lepiej niż czysta woda czy roztwór soli.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Karolina Gajowiec Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information