Resweratrol u dorosłych chorych na cukrzycę typu 2

Pytanie badawcze

Jakie są efekty doustnej suplementacji resweratrolu w leczeniu cukrzycy typu 2, w porównaniu z placebo, niestosowaniem leczenia, stosowaniem leków przeciwcukrzycowych, diety lub wykonywaniem ćwiczeń fizycznych?

Wprowadzenie

Cukrzyca typu 2 to choroba przewlekła, która charakteryzuje się zwiększoną opornością komórek w ciele na insulinę krążącą we krwi, co może prowadzić do długotrwałych powikłań w narządach, takich jak: nerki, oczy, nerwy czy serce. Resweratrol jest roślinnym suplementem diety występującym głównie w winogronach, orzeszkach ziemnych, borówkach i morwie. W wielu badaniach na zwierzętach wykazano, że ma właściwości przeciwcukrzycowe. Dotychczas przeprowadzono niewiele badań na ludziach, dlatego bardzo ważne jest, aby przeanalizować aktualne dane naukowe z poprawnie przeprowadzonych badań w celu poinformowania opinii publicznej i badaczy.

Charakterystyka badania

Zidentyfikowaliśmy trzy badania z randomizacją (badania kliniczne, w których osoby są losowo przydzielane do jednej z dwóch lub więcej grup leczenia), w których uczestniczyło łącznie 50 chorych na cukrzycę typu 2. We włączonych badaniach czas trwania suplementacji resweratrolu wynosił od czterech do pięciu tygodni. Resweratrol w postaci twardych lub miękkich kapsułek żelatynowych przyjmowano w dawce 10 mg, 150 mg lub 1000 mg na dobę i porównywano z placebo.

Dane są aktualne do grudnia 2018 r.

Główne wyniki

W żadnym z uwzględnionych badań nie podano informacji na temat ważnych, długoterminowych i istotnych dla pacjenta skutków, takich jak zgon z jakiejkolwiek przyczyny, zgon związany z cukrzycą, powikłania związane z cukrzycą, jakość życia związana ze zdrowiem lub wpływ na koszty leczenia. Jednak w trakcie tych krótkoterminowych badań nie zaobserwowano żadnych skutków ubocznych ani zgonów. Nie zaobserwowano wyraźnych zmian w zakresie wskaźników dotyczących stężenia glukozy. Znaleźliśmy osiem trwających badań obejmujących około 800 osób oraz dwa badania, które oczekują na recenzję naukową i których publikacja może wpłynąć na nasze wyniki.

Jakość danych naukowych

Ogólna jakość danych naukowych z włączonych do przeglądu badań była bardzo niska, głównie z powodu niewielkiej liczby uczestników oraz małej liczby analizowanych badań. Ponadto czas trwania badań był bardzo krótki.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Alicja Wróbel Redakcja: Piotr Szymczak, Karolina Moćko

Tools
Information