Interwencje, których celem jest zaprzestanie palenia tytoniu przez osoby z rakiem płuc

Wprowadzenie

Rak płuc spośród wszystkich nowotworów jest najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. Palenie tytoniu stanowi najważniejszy czynnik ryzyka zachorowania na ten typ nowotworu. Większość osób z rakiem nadal pali tytoń w momencie rozpoznania choroby lub powraca do nałogu po próbie rzucenia palenia. Zaprzestanie palenia jest najskuteczniejszą metodą zmniejszenia ryzyka przedwczesnej śmierci lub niepełnosprawności. Interwencje, których celem jest zaprzestanie palenia tytoniu można podzielić na: interwencje psychospołeczne (metody bez użycia leków, takie jak konsultacje czy poradnictwo) i farmakologiczne (z zastosowaniem leków, np. w postaci plastrów nikotynowych). Uważa się, że leczenie behawioralne (metody zmieniające postępowanie człowieka) oraz farmakologiczne są metodami uzupełniającymi się, co może zwiększyć szanse na uzyskanie długotrwałej abstynencji. Zerwanie z nałogiem po rozpoznaniu raka płuc może wiązać się ze zmniejszeniem liczby zgonów, powikłań po operacji, nawrotu choroby lub rozwoju nowych ognisk pierwotnego raka w innych częściach płuc oraz z lepszym efektem leczenia i jakością życia. Interwencje ukierunkowane na zaprzestanie palenia tytoniu odgrywają istotną rolę w leczeniu chorych na raka. Należy zachęcać do zaprzestania palenia tytoniu i utrzymania abstynencji aktywnych palaczy oraz osoby, które porzuciły nałóg, szczególnie te chorujące na raka płuc. Jednak wyniki programów skierowanych na zaprzestanie palenia tytoniu u chorych na raka płuc są niejasne.

Pytanie badawcze

Chcieliśmy określić skuteczność różnych programów, których celem jest zaprzestanie palenia tytoniu u chorych na raka płuc.

Najważniejsze wyniki

Przeszukaliśmy medyczne bazy danych do 22 grudnia 2018 roku i inne strony internetowe do 30 grudnia 2018 roku. Nie odnaleźliśmy żadnych badań z randomizacją (badania kliniczne, w których uczestnicy przydzielani są losowo do jednej z dwóch lub więcej grup leczenia), które spełniłyby kryteria włączenia do przeglądu. W czasie poszukiwania odnaleźliśmy cztery trwające badania, które będzie można włączyć do przeglądu po udostępnieniu wyników. Obecnie nie można stwierdzić, czy interwencje ukierunkowane na zaprzestanie palenia tytoniu są skuteczne u chorych na raka płuc i która metoda jest najskuteczniejsza. Należy zachęcać pacjentów z rakiem płuc do zaprzestania palenia tytoniu i oferować im pomoc w zerwaniu z nałogiem, ale nie mogliśmy rekomendować żadnego konkretnego programu w tej grupie osób. Aby odpowiedzieć na te pytania, konieczne jest przeprowadzenie wysokiej jakości badań z randomizacją.

Jakość danych naukowych

Żadne z badań nie spełniało kryteriów włączenia do przeglądu. W związku z tym, autorzy przeglądu nie dysponowali danymi wysokiej jakości.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Bartłomiej Matulewicz Reakcja: Miłosz Jankowski

Tools
Information