Stosowanie ibuprofenu doustnie w pojedynczej dawce w połączeniu z kofeiną, w leczeniu ostrego bólu pooperacyjnego u dorosłych

Ostry ból jest często odczuwany zaraz po urazie. U większości osób poddanych operacji, występuje umiarkowany lub ostry ból po zabiegu. Skuteczność środków przeciwbólowych (analgetyków) jest sprawdzana u osób odczuwających ból, często wywołany usunięciem zębów mądrości. Ból ten łagodzą zazwyczaj leki przeciwbólowe przyjmowane doustnie. Wyniki tych badań mogą mieć także zastosowanie w innych formach bólu ostrego.

W szeregu przeglądów Cochrane analizuje się skuteczność leków przeciwbólowych. Wiadomo, że dla większości osób, w pewnych okolicznościach, połączenie różnych środków przeciwbólowych w tej samej tabletce lub równoczesne przyjmowanie kilku tabletek na raz, zapewnia znaczną ulgę w bólu w porównaniu z przyjmowaniem tych leków oddzielnie. Zjawisko to jest szczególnie ważne w przypadku stosowania dwóch leków przeciwbólowych o różnych mechanizmach działania. W niniejszym przeglądzie analizowano skuteczność działania połączenia ibuprofenu i kofeiny w łagodzeniu umiarkowanego lub ciężkiego ból po operacji.

Poszukiwano danych opublikowanych do 1 lutego 2015 roku i znaleziono cztery badania obejmujące łącznie 334 uczestników, których dane włączono do analizy. 200 mg ibuprofenu wraz z 100 mg kofeiny skutecznie uśmierzało ból u 6 na 10 (59%) uczestników, w porównaniu z uśmierzeniem bólu u jednej osoby na 10 (11%) uczestników w grupie z placebo (dane naukowe o umiarkowanej jakości).

Działania niepożądane występowały z podobną częstością w grupie z interwencją (połączenie ibuprofenu oraz kofeiny), jak i w grupie z placebo, w badaniach analizujących pojedynczą dawkę (dane naukowe o niskiej jakości). Nie odnotowano poważnych zdarzeń niepożądanych ani zaprzestania uczestnictwa w badaniu z powodu zdarzeń niepożądanych, w grupie z interwencją.

Połączenie 200 mg ibuprofenu ze 100 mg kofeiny w jednej tabletce nie jest powszechnie dostępne, ale prawdopodobnie można uzyskać takie połączenie poprzez przyjęcie jednej tabletki 200 mg ibuprofenu z filiżanką umiarkowanie mocnej kawy. Popularne źródła kofeiny to nie tylko tabletki z kofeiną (100 mg jest wystarczające), ale także kawa (kubek bądź filiżanka o pojemności około 240 ml lub 8 uncji, lub podwójne espresso zawiera od 100 mg do 150 mg kofeiny), herbata (75 mg na kubek), napoje typu cola (do 40 mg na napój), napoje energetyczne (około 80 mg na napój) i zwykła czekolada (do 50 mg na tabliczkę).

U niektórych osób uśmierzenie bólu można osiągnąć przy mniejszej dawce ibuprofenu, jeśli stosuje się go łącznie z kofeiną.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Joanna Zając. Redakcja Magdalena Koperny

Tools
Information