Usunięcie cewnika wprowadzonego do żyły centralnej u dzieci i dorosłych z zakażeniem krwi spowodowanym przez drożdże z gatunku Candida .

Pytanie badawcze

Głównym celem przeglądu było zbadanie wpływu szybkiego usunięcia cewnika wprowadzonego do żyły centralnej (ang. central venous catheter, CVC), na przeżycie pacjentów z zakażeniem krwi grzybem z gatunku Candida (kandydemia), w porównaniu z pacjentami leczonymi lekami przeciwgrzybiczymi, u których cewnik pozostawiono na miejscu.

Wprowadzenie

CVC wprowadzany jest do jednej z dużych żył w celu podania leków lub płynów, których nie można podać doustnie lub grożą uszkodzeniem mniejszej żyły obwodowej. Cewniki można umieszczać w żyłach szyi, klatki piersiowej lub pachwiny albo przez żyły kończyn górnych (tzw. PICC, centralne cewniki wprowadzane obwodowo). Candida (grzyb z rodzaju drożdży) są czasem znajdowane w próbkach krwi pobranych z cewników; mogą doprowadzić do ostrych stanów krytycznych, a nawet śmierci u ludzi dodatkowo cierpiących na inne choroby. Częstość zakażeń Candida zwiększyła się znacząco w ostatnich dziesięcioleciach. Candida stanowią obecnie czwartą z kolei najczęstszą przyczynę infekcji u ludzi już wcześniej przyjętych do szpitala. Ten rodzaj zakażeń znacząco zwiększa koszty hospitalizacji.

Szybkie usunięcie cewnika jest zalecane przez międzynarodowe organizacje specjalistyczne. Jednak obecność cewnika jest ważna ze względu na możliwość podawania płynów lub leków koniecznych do leczenia innych chorób. Jeśli cewnik zostanie usunięty, konieczne może być wprowadzenie nowego, co może być nieprzyjemne dla pacjenta. Każda przerwa między usunięciem starego cewnika i wprowadzeniem nowego, może wpłynąć na leczenie i pogorszenie stanu pacjenta. Dodatkowo, wprowadzenie nowego cewnika związane jest z ryzykiem powikłań, takich jak uszkodzenie dużego naczynia krwionośnego (prowadzące do poważnego krwawienia) lub przypadkowe nakłucie płuca (prowadzące do jego zapadnięcia). Choć rzadkie, takie powikłania mogą prowadzić do zgonu.

Okres wyszukiwania badań

Dane są aktualne na 3 grudnia 2015.

Charakterystyka badania

Nie odnaleziono badań klinicznych z grupą kontrolną i randomizacją, oceniających wpływ usunięcia CVC na liczbę zgonów lub którykolwiek z pozostałych punktów końcowych.

Odnaleziono 73 badania obserwacyjne, dostarczające danych opisowych na temat postępowania z cewnikiem oraz przeżycia u pacjentów z zakażeniami krwi spowodowanymi przez Candida.

Najważniejsze wyniki

Nie odnaleziono badań klinicznych z randomizacją do oceny i przeprowadzenia analizy statystycznej wyników. Z tego powodu nie można przedstawić wyników dotyczących wpływu usunięcia cewnika na przeżycie, gdy występuje zakażenie krwi spowodowane przez Candida .

73 badania obserwacyjne opisywały istotne wyniki usunięcia lub pozostawienia cewnika. W sumie w 40 badaniach stwierdzano korzystny efekt usunięcia cewnika u pacjentów z kandydemią; w 34 badaniach nie wykazano wyraźnych różnic pomiędzy grupami. Żadne z badań nie wykazały korzystnego wpływu pozostawienia cewnika na miejscu.

Nie odnaleziono danych na temat szkodliwości usunięcia cewnika i wprowadzenia nowego.

Jakość danych naukowych

Żadne badanie z randomizacją nie spełniło kryteriów włączenia do przeglądu. W związku z tym niemożliwe było dokonanie oceny jakości danych naukowych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: M.W. Redakcja Ewa Płaczkiewicz-Jankowska

Tools
Information