Leczenie zaparcia związanego ze stosowaniem leków przeciwpsychotycznych

Wprowadzenie
Zaparcie to częsty objaw niepożądany towarzyszący stosowaniu leków przeciwpsychotycznych, zwłaszcza klozapiny. Wykazano, że klozapina zmniejsza perystaltykę jelit, co może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Na każdy 1000 pacjentów leczonych klozapiną u 300 do 600 z nich występują zaparcia, u co najmniej 4 osób rozwiną się poważne powikłania ze strony przewodu pokarmowego (niedrożność jelit), a co najmniej 1 pacjent umrze.

Wyszukiwanie badań

W czerwcu 2015 roku poszukiwaliśmy badań, w których leki stosowane przy zaparciu związanym z terapią przeciwpsychotyczną (np. środki przeczyszczające) porównywano z jakąkolwiek inną metodę leczenia. Jednak odnaleźliśmy mało przydatnych informacji. Zidentyfikowaliśmy 2 odpowiednie badania w literaturze chińskiej, ale żadnego w literaturze zachodniej.

Główne wyniki
Zidentyfikowane badania były krótkotrwałe i z dużym prawdopodobieństwem obciążone ryzykiem błędu systematycznego, ponadto dostarczały danych naukowych o bardzo niskiej jakości. W jednym badaniu zasugerowano, że stosowanie czopków glicerynowych było mniej skuteczne niż stosowanie akupunktury lub chińskiego masażu Tui Na, w drugim zasugerowano, że mannitol - osmotycznie czynny środek przeczyszczający - był skuteczniejszy od soku z rabarbaru lub fenoloftaleiny w leczeniu zaparcia.

Wnioski
Na podstawie dostępnych wyników stwierdziliśmy, że obecnie brakuje dobrej jakości danych naukowych, które mogłyby stanowić wytyczne dla klinicystów oraz pacjentów dotyczące farmakologicznego leczenia zaparcia związanego ze stosowaniem leków przeciwpsychotycznych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Dawid Storman Redakcja: Karolina Moćko, Małgorzata Kołcz

Tools
Information