Tłuszcze omega-6 w profilaktyce i leczeniu chorób serca i naczyń

Pytanie badawcze

Przeanalizowaliśmy badania randomizowane (badania w których uczestniczy mają równe szanse bycia przypisanym do każdej grupy), które oceniały wpływ większego spożycia kwasów omega-6, w porównaniu z mniejszym spożyciem, na zgony, choroby serca i naczyń (choroby sercowo-naczyniowe (CVD), które obejmują zawał serca i udar mózgu).

Wprowadzenie

Tłuszcze omega-6 są niezbędne i muszą być dostarczane z pożywieniem. Pełnią istotną funkcję przy regulacji produkcji energii (część metabolizmu) i są ważne dla utrzymania zdrowych kości, skóry czy włosów. Wiele produktów spożywczych zawiera kwasy mega-6, szczególnie oleje roślinne i orzechy. Kwasy tłuszczowe omega-6 obejmują kwas linolowy (LA), kwas gamma-linolenowy (GLA), kwas dihomo-gamma-linolenowy (DGLA) i kwas arachidonowy (AA).

Niektóre dane naukowe wskazują że zwiększone spożycie tłuszczy omega-6, wraz ze zmniejszonym spożyciem nasyconych kwasów tłuszczowych (z żywności pochodzenia zwierzęcego, takiej jak mięso czy sery) może zredukować przypadki choroby niedokrwiennej serca. Jednakże istnieje obawa, że wysoki poziom kwasów tłuszczowych omega-6 może zwiększyć ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego poprzez nasilenie stanów zapalnych. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma jednoznacznych danych naukowych potwierdzających korzyści lub szkody spożywania tłuszczy omega-6 na choroby serca i naczyń lub inne skutki zdrowotne.

Charakterystyka badań

Ten przegląd jest aktualny do maja 2017 roku. Odnaleźliśmy 19 badań włączających 6461 dorosłych uczestników. Badania te oceniały wpływ dużego spożycia tłuszczy omega-6 względem mniejszego spożycia (kwasów omega-6; przyp. tłum.), na choroby serca i naczyń, a także na odsetek zgonów. Odnaleźliśmy trzy wiarygodne badania (dobrze zaprojektowane które stanowią rzetelne dane naukowe). Badania zostały przeprowadzone w Północnej Ameryce, Azji, Europie i Australii, a 8 było sponsorowanych jedynie przez rządowe lub charytatywne organizacje. Uczestnicy badań zwiększali spożycie kwasów omega-6 lub utrzymywali dotychczasową ich podaż przez co najmniej rok aż do 8 lat.

Główne wyniki

Odnaleźliśmy dane naukowe wskazujące że zwiększone spożycie tłuszczy omega-6 może wywierać niewielką lub żadną różnicę na zdarzenia sercowo-naczyniowe ale może zredukować odsetek zawałów serca (dane o niskiej jakości). Dane naukowe były ograniczone ze względu na metodologiczne mankamenty badań, niewielką liczbę zdarzeń, niewielką liczbę uczestników z krajów rozwijających się, i zbyt małą liczbę kobiet.

Dane naukowe sugerują że zwiększone spożycie tłuszczy omega-6 redukuje stężenie cholesterolu we krwi (dane naukowe wysokiej jakości), prawdopodobnie ma mały, lub żaden, wpływ na masę ciała skorygowaną względem wzrostu (wszystkie dane o umiarkowanej jakości), może mieć niewielki, lub żaden, wpływ na stężenie triglicerydów, lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL, tzw. „dobry cholesterol”) i stężenie lipoprotein o niskiej gęstości (LDL, tzw. „zły cholesterol”, dane naukowe o niskiej jakości).

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Joanna Zając Redakcja Ewa Płaczkiewicz-Jankowska

Tools
Information