Zmiany w diecie niemowląt z objawami kolki

Pytanie badawcze

Czy u niemowląt z objawami kolki stwierdza się poprawę, jeśli matki (karmiące je piersią) stosują dietę z niską zawartością alergenów lub gdy niemowlęta karmione są specjalnymi mieszankami mlecznymi?

Wprowadzenie

Kolka niemowlęca jest częstym problemem, który dotyka zdrowe niemowlęta w pierwszych trzech miesiącach życia. Charakteryzuje się epizodami nieukojonego płaczu trwającego dłużej niż trzy godziny dziennie, więcej niż trzy dni w tygodniu, przez co najmniej trzy tygodnie.

Może to prowadzić do dużego niepokoju rodziców.

Zmiany w diecie, takie jak eliminacja mleka krowiego z diety matki karmiącej lub przejście na karmienie niemowląt mieszankami mlecznymi na bazie soi, mogą zmniejszyć objawy kolki.

Charakterystyka badań

Odnaleźliśmy 15 randomizowanych badań klinicznych (taki rodzaj badania, w którym uczestnicy są losowo przydzieleni do jednej z dwóch lub więcej grup leczenia) obejmujących łącznie 1121 dzieci z objawami kolki. Dane naukowe są aktualne do lipca 2018 r.

Niemowlęta (proporcjonalnie chłopcy i dziewczynki) były w wieku poniżej trzech miesięcy.

Główne wyniki

W większości badań przedstawiano dane dotyczące następujących wyników: czas trwania płaczu, liczba dzieci, u których stwierdzono reakcję na leczenie w każdej grupie (tj. zmniejszenie nasilenia płaczu w ciągu dnia) lub częstość występowania epizodów płaczu. Wyniki te przedstawiono poniżej. W żadnym badaniu nie analizowano danych dotyczących jakości życia rodziców lub rodziny, snu niemowląt lub zadowolenia rodziców. W sześciu badaniach opisano, że w wyniku zmian w diecie nie wystąpiły żadne skutki uboczne.

Dieta hipoalergiczna

W jednym badaniu (90 niemowląt) stwierdzono odpowiedź (na interwencję; przyp.tłum.) u większej liczby niemowląt karmionych piersi, gdy ich matki stosowały dietę hipoalergiczną niż niemowlęta na zwykłej diecie (stosowanej przez ich karmiące matki; przyp.tłum.) zawierającej potencjalnie znane alergeny.

W kolejnym badaniu (120 niemowląt) wykazano niewielką różnicę między niemowlętami karmionymi piersią, których matki stosowały dietę hipoalergiczną (poprawa u 10 na 16 niemowląt, 62,5%) a niemowlętami karmionymi mlekiem modyfikowanym opartym na soi (poprawa u 29 na 44 niemowląt, 65,9%). Naukowcy stwierdzili jednak, że dzieci karmione piersią w większym stopniu reagowały na chlorowodorek dicyklominy (lek stosowany w nadmiernych skurczach żołądka) niż dzieci karmione mlekiem modyfikowanym.

Hydrolysed formula milk

W jednym badaniu (43 niemowlęta) nie stwierdzono jasnej różnicy w złagodzeniu objawów kolki między grupą otrzymującą hydrolizowane mleko (hipoalergiczne) a grupą otrzymującą zwykłe mleko krowie. W badaniu tym odnotowano również większą redukcję czasu trwania płaczu pod koniec badania u niemowląt, którym podawano mleko hydrolizowane.

W trzecim badaniu (21 niemowląt) stwierdzono, że u niemowląt, których rodzice otrzymali informacje i wsparcie, szybciej nastąpiło skrócenie czasu płaczu niż u niemowląt, którym podawano hydrolizowane mleko lub dietę bezlaktozową i bezsojową (w ciągu dziewięciu dni).

Czwarte badanie (267 niemowląt) wykazało, że zarówno częściowo hydrolizowane mieszkanki mleczne z oligosacharydami (węglowodanami), jak i zwykłe mleko modyfikowane z dodatkiem simetykonu (lek stosowany w leczeniu wzdęć) zmniejszają epizody kolki po siedmiu dniach, ale po dwóch tygodniach efekty były większe w grupie stosującej mieszkanki hydrolizowane z oligosacharydami. Autorzy badania potwierdzili brak występowania działań niepożądanych.

Suplementacja enzymu laktazy

W trzech badaniach (138 niemowląt) oceniano efekt dodania laktazy (enzym, który pomaga rozkładać laktozę - cukier mleczny) do mleka dla niemowląt. W żadnym z badań nie odnotowano działań niepożądanych.

Koper włoski, rumianek i ekstrakt z melisy

W jednym badaniu (93 niemowlęta) wykazano, że średni czas płaczu niemowląt w ciągu całego dnia karmionych piersią skrócił się czasie jednego tygodnia obserwacji od momentu zastosowania kopru włoskiego, rumianku i ekstraktu z melisy. Nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych.

Mleko modyfikowane oparte na białku sojowym

W jednym badaniu (19 niemowląt) stwierdzono, że stosowanie mieszkanek mlecznych zawierających soję w porównaniu z mlekiem krowim skróciło czas płaczu i zwiększyło liczbę niemowląt z odpowiedzią (na interwencję; przyp. tłum.) Jednak międzynarodowe wytyczne nie zalecają stosowania mleka sojowego ze względu na obawy, że może ono wpływać na gospodarkę hormonalną u niemowląt, więc wyników nie powinno się brać pod uwagę.

Jakość danych naukowych

Wiele badań było niskiej jakości i obejmowało niewielką liczbę uczestników. Nie znaleźliśmy danych naukowych potwierdzających skuteczność większości interwencji dietetycznych. Tam, gdzie badania wykazały pewne korzyści, nie były one na tyle duże, aby mogły mieć istotne znaczenie.

Wnioski

Na podstawie dostępnych danych naukowych nie możemy zalecić żadnych zmian w diecie ocenianych w niniejszym przeglądzie.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information