Sposoby leczenia skrajnego zmęczenia i braku energii w stwardnieniu zanikowym bocznym/chorobie neuronu ruchowego

Pytanie badawcze

Jakie są efekty leczenia zmęczenia u chorych ze stwardnieniem zanikowym bocznym (ALS) w porównaniu z brakiem leczenia lub placebo?

Wprowadzenie

ALS, które jest również znane jako choroba neuronu ruchowego (MND), to stan, w którym nerwy kontrolujące ruch przestają działać. Chorzy doświadczają problemów z poruszaniem kończynami, utrzymaniem postawy, połykaniem i oddychaniem, które z czasem się pogarszają i skracają życie. Przyczyna nie jest znana i nie ma lekarstwa na tę chorobę. U ludzie żyjących z ALS/MND często występuje zmęczenie, które może powodować stres i obniżać jakość życia. Zmęczenie może być wywołane przez wiele przyczyn, w tym problemy z oddychaniem, leki, złe odżywianie i depresję. W tym przeglądzie skupiono się na sposobach leczenia zmęczenia wynikającego z samego stanu chorobowego. Różne metody terapeutyczne mogą zmniejszyć objawy zmęczenia w ALS/MND. Należą do nich leki, które mogą pomóc chorym czuć się bardziej przebudzonym i inne metody, takie jak ćwiczenia fizyczne. Pozostaje niejasne, czy którykolwiek z tych sposobów leczenia jest skuteczny w zmniejszeniu nasilenia zmęczenia w ALS/MND. Dokonaliśmy przeglądu dostępnych badań dotyczących skuteczności różnych terapii zmęczenia w ALS/MND.

Charakterystyka badań

Przegląd obejmował cztery małe badania, w których uczestniczyło łącznie 86 pacjentów. Każde badanie dotyczyło innej metody leczenia. Były to: leczenie farmakologiczne (modafinil) w porównaniu z placebo, ćwiczenia oddechowe w porównaniu z pozorowanymi (nieaktywnymi) ćwiczeniami oddechowymi, ćwiczenia z ciężarkami w porównaniu ze zwykłą opieką i magnetyczna stymulacja mózgu w porównaniu z pozorowaną powtarzalną przezczaszkową stymulacją magnetyczną.

Główne wyniki i jakość danych

Jesteśmy niepewni co do efektów stosowania modafinilu, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń z ciężarkami czy magnetycznej stymulacji mózgu na zmęczenie u osób z ALS/MND, ponieważ dane były bardzo niskiej jakości. Często nie było jasne, czy badania zostały odpowiednio zaprojektowane i przeprowadzone, ponieważ raporty z badań nie zawierały szczegółowych informacji. Wyniki tych niewielkich badań nie były precyzyjne. Trzech uczestników zaprzestało przyjmowania modafinilu z powodu działań niepożądanych: bólu głowy u dwóch z nich i ucisku w klatce piersiowej u jednego; uczestnicy zgłaszali również niepokój, nudności, zawroty głowy i ślinotok (niezdolność do kontrolowania wydzieliny z ust). Potrzebne są dalsze badania nad skutecznymi metodami terapii zmęczenia w ALS/MND.

Wyszukiwanie badań jest aktualne do września 2017 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Anna Jakubowska Redakcja: Wiktoria Leśniak, Małgorzata Kołcz

Tools
Information