Interwencje stosowane w leczeniu zaburzeń smaku

Jaki jest cel przeglądu?

Celem niniejszego przeglądu Cochrane było ustalenie, jaka jest najlepsza metoda leczenia zaburzeń smaku spowodowanych niedoborem cynku lub idiopatycznych (o nieznanej przyczynie) oraz zaburzeń smaku u dzieci i dorosłych wtórnych do przewlekłej niewydolności nerek.

Główne wnioski

Suplementacja cynku lub akupunktura mogą powodować pewne korzyści w leczeniu zaburzeń smaku. Jednak wciąż potrzebujemy więcej, wysokiej jakości badań w celu ustalenia roli suplementów cynku i akupunktury w leczeniu zaburzeń smaku.

Co oceniano w przeglądzie?

Zmysł smaku jest niezbędny dla zdrowia i dobrego samopoczucia psychicznego osoby. Zaburzenia smaku mogą mieć różne nasilenie: od całkowitego braku smaku przez zniekształcenie smaku do zmniejszonej zdolności odczuwania smaku. Wszelkie zaburzenia w odbiorze smaku mogą prowadzić m.in. do niedożywienia i spożywania trujących substancji. Przyczynami tego schorzenia mogą być: inna choroba, leki, radioterapia lub starzenie się, ale choroba może też mieć nieznane podłoże.

Różne metody leczenia są wykorzystywane w celu poprawy odczuwania smaku. Obejmują one wykorzystanie związków cynku, pilokarpinę, kwas alfa-liponowy, przezczaszkową stymulację magnetyczną, ginkgo biloba i akupunkturę.

Jakie są główne wyniki tego przeglądu?

Zebraliśmy i przeanalizowaliśmy wszystkie istotne badania analizujące to zagadnienie i odnaleźliśmy 20 badań, obejmujących 581 osób, które otrzymywały różne interwencje lecznicze. Dziewięć badań oceniało korzyści z przyjmowania związków cynku a jedno badanie oceniało wpływ akupunktury. Do przeglądu włączyliśmy tylko badania dotyczące zaburzeń smaku, które miały podłoże idiopatyczne (nieznane; przyp. tłum.) lub wynikały z niedoboru cynku lub przewlekłej niewydolności nerek.

Dwa badania przeprowadzono w Niemczech, trzy w Japonii, dwa w Wielkiej Brytanii, a trzy w USA. W badaniach tych porównywano cynk z placebo lub akupunkturę z pozorowanym leczeniem wśród pacjentów z zaburzeniami smaku. Dwa badania były finansowane przez instytucje rządowe, trzy były finansowane przez organizacje prywatne, dwa były finansowane przez firmę farmaceutyczną, a w trzech badaniach nie wspomniano o szczegółach finansowania.

Porównanie pacjentów z zaburzeniami smaku, którym podawany jest cynk lub placebo:

- znaleźliśmy dane naukowe bardzo niskiej jakości, które nie były wystarczające, aby jednoznacznie ocenić rolę suplementów cynku w poprawie ostrości smaku zgłaszanej przez pacjentów oraz bardzo niskiej jakości dane naukowe wskazujące, że suplementy cynku poprawiają ostrość smaku u pacjentów z niedoborem cynku/idiopatycznymi zaburzeniami smaku;
- suplementacja cynkiem powodowała objawy niepożądane, takie jak: wysypka, nudności, ból brzucha, biegunka, zaparcia, spadek stężenia żelaza we krwi, zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej we krwi oraz niewielkie zwiększenie stężenia triglicerydów we krwi;
- nie znaleziono żadnych badań, które analizowałyby poprawę rozróżniania smaków lub jakości życia.

Porównanie pacjentów z zaburzeniami smaku, którzy byli poddawani akupunkturze w porównaniu z leczeniem pozorowanym:

- znaleźliśmy dane naukowe bardzo niskiej jakości, które nie są wystarczające do oceny roli akupunktury w poprawie rozróżniania smaków w przypadku idiopatycznego zaburzenia smaku (zniekształcenia smaku) i obniżonej zdolności do odczuwania smaku;
- akupunktura nie wywoływała działań niepożądanych;
- nie znaleziono żadnych badań które analizowałyby poprawę ostrości smak lub jakości życia.

Nie byliśmy w stanie wyciągnąć żadnych wniosków na temat wyższości suplementacji cynku lub akupunktury, gdyż w żadnym badaniu nie porównywano tych interwencji.

Na ile aktualny jest przegląd?

Autorzy przeglądu poszukiwali badań opublikowanych do 4 lipca 2017 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny, Małgorzata Kołcz

Tools
Information