Laserowe usuwanie próchnicy w zębach mlecznych i stałych

Pytanie badawcze

Celem tego przeglądu jest ocena, czy stosowanie laseroterapii jet lepsze pod względem usuwania próchnicy zębów oraz natężenia bólu u pacjentów, w porównaniu do tradycyjnej metody leczenia za pomocą wierteł u dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wprowadzenie

Choroba próchnicowa polega na powstawaniu ubytków w zębach na skutek zniszczenia jego tkanki przez bakterie w określonych warunkach, takich jak niska higiena jamy ustnej i nadmierne spożywanie cukrów. Objawy choroby mogą obejmować ból i trudności w jedzeniu, a powikłania mogą obejmować utratę zęba, infekcję lub zapalenie dziąseł. Tradycyjnie do usuwania próchnicy używa się wierteł. Jednak używanie narzędzi mechanicznych może powodować niespodziewane działania uboczne, takie jak usunięcie za mało lub za dużo ubytku próchnicowego, ponadto dyskomfort wywołany bólem, hałasem i wibracjami. Terapia laserem jest potencjalną alternatywną metodą leczenia względem mechanicznego wiercenia.

Charakterystyka badania

Grupa Cochrane z zakresu zdrowia jamy ustnej (Oral Health) opracowała strategię wyszukiwania (odpowiedni dobór słów w wyszukiwarkach baz danych pozwalający na zidentyfikowanie maksymalnej liczby danych naukowych - przyp. tłum.) i przeprowadziła wyszukiwanie w kilku elektronicznych bazach naukowych. Zidentyfikowaliśmy dziewięć badań klinicznych z randomizacją (badanie, w którym uczestników przydziela się losowo do grupy badanej i kontrolne), które spełniały kryteria włączenia do niniejszego przeglądu, przeprowadzonych między 1998 a 2014. Dane naukowe w przeglądzie są aktualne do dnia 22 czerwca 2016 r. W badaniach uczestniczyło 662 pacjentów, u których leczono 1498 zębów. 3 badania przeprowadzono w USA, i po jednym badaniu w Tajwanie, Chinach, Bułgarii, Niemczech, Turcji i Wielkiej Brytanii. W 4 badaniach uczestniczyły dzieci i młodzież, w innych 4 badaniach tylko osoby dorosłe, a w 1 badaniu zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe.

Główne wyniki

Pomimo tylu włączonych badań klinicznych, tylko w kilku z nich podano informacje na temat głównych wyników w sposób właściwy i kompletny. W dwóch badaniach odnoszono się do usuwania ubytków próchnicowych. W tych badaniach nie było wystarczających danych, aby móc wnioskować, że użycie lasera lub wierteł jest skuteczniejsze w usuwaniu ubytków próchnicowych. Tylko w 5 badaniach klinicznych podano informacje na temat epizodów bólu, które rzadziej występowały u osób leczonych laserem. Nie wykazano różnic pomiędzy dwoma analizowanymi interwencjami w zakresie wystąpienia skutków ubocznych, takich jak zapalenie lub martwica dziąseł.

Jakość danych naukowych

Jakość danych naukowych pochodzących z 9 badań oceniono jako niską. Tylko w 1 badaniu przydział losowy do grup przeprowadzono w sposób prawidłowy, a wszystkie badania były obarczone ryzykiem błędu powodującego wypaczenie wyników. Ten przegląd wskazuje na potrzebę przeprowadzenia wysokiej jakości badań, w których porównywano by laseroterapię ze stosowaniem wierteł w leczeniu próchnicy zębów.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Agnieszka Woźniak Redakcja: Małgorzata Bała

Tools
Information