Stosowanie opatrunków alginianowych w owrzodzeniach żylnych podudzi

Owrzodzenia żylne podudzi to częsty i nawracający typ rany przewlekłej lub zespołu ran, który może być niepokojący dla pacjenta oraz kosztowny z punktu widzenia świadczeniodawcy. Kompresjoterapia za pomocą wyrobów uciskowych takich jak bandaże lub pończochy, jest uważana za podstawową metodę leczenia owrzodzeń żylnych podudzi. Opatrunki stosuje się pod bandaże lub pończochy w celu ochrony rany i zapewnienia wilgotnych warunków, które sprzyjają gojeniu. Opatrunki alginianowe zawierają w swoim składzie substancje pochodzące z wodorostów i są jednym z wielu rodzajów dostępnych opatrunków. Oceniliśmy dane pochodzące z pięciu badań klinicznych z randomizacją, w których porównywano różne marki opatrunków alginianowych lub opatrunki alginianowe z innymi typami opatrunków. Nie odnaleźliśmy dobrych danych naukowych, które wykazałyby różnicę co do gojenia ran pomiędzy różnymi markami opatrunków alginianowych, jak i pomiędzy opatrunkami alginianowymi a hydrokoloidowymi lub zwykłymi opatrunkami nieprzylegającymi. Działania niepożądane były na ogół podobne w poszczególnych grupach (nie oceniano efektów ubocznych u stosujących opatrunki alginianowe w porównaniu do opatrunków nieprzylegających). Ogólna jakość dostępnych obecnie danych jest niska. Konieczne są dodatkowe dobrej jakości dane, aby móc sformułować ostateczne wnioski dotyczące stosowania opatrunków alginianowych w leczeniu owrzodzeń żylnych podudzi.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Agnieszka Woźniak

Tools
Information