Zmniejszenie spożycia alkoholu w celu kontrolowania nadciśnienia tętniczego

Pytanie badawcze

Oceniliśmy, czy u osób z nadciśnieniem tętniczym pijących alkohol interwencja mająca na celu zmniejszenie spożycia alkoholu ma większy wpływ na obniżenie ciśnienia tętniczego niż inne rodzaje interwencji (lub niestosowanie żadnej interwencji).

Wprowadzenie

Wysokie ciśnienie tętnicze wiąże się ze zwiększeniem ryzyka zawału serca, udaru mózgu i umieralności. Nadużywanie alkoholu zwiększa ryzyko chorób układu krążenia i wiąże się z problemami z sercem i naczyniami krwionośnymi. W niektórych badaniach potwierdzono związek między piciem alkoholu i nadciśnieniem tętniczym.

W niektórych badaniach oceniono też jak picie alkoholu może wpływać na ciśnienie tętnicze. Nadal nie jest jednak jasne, czy stosowanie interwencji, których celem jest zmniejszenie spożycia alkoholu może również wpływać na ciśnienie tętnicze.

Data wyszukiwania danych

Poszukiwaliśmy danych naukowych opublikowanych do czerwca 2020 r.

Charakterystyka badań

Do przeglądu włączyliśmy jedno badanie obejmujące 269 uczestników, których obserwowano przez 24 miesiące. Oceniliśmy dane, żeby określić różnice pod względem ciśnienia tętniczego, liczby zgonów i poważnych chorób między grupą osób otrzymujących pomoc psychologiczną w celu zmniejszenia spożycia alkoholu a osobami nieotrzymującymi takiej pomocy.

Najważniejsze wyniki

Chociaż uczestnicy, którzy otrzymali pomoc psychologiczną byli w stanie zmniejszyć spożycie alkoholu w większym stopniu niż ci, którzy jej nie otrzymali, na podstawie dostępnych informacji nie znaleźliśmy różnicy pod względem liczby zgonów, problemów z sercem i z naczyniami krwionośnymi między osobami otrzymującymi pomoc psychologiczną w celu zmniejszenia spożycia alkoholu i osobami nieotrzymującymi takiej pomocy. Nie znaleźliśmy też żadnych różnic pod względem redukcji ciśnienia tętniczego. Dane dotyczące jakości życia lub poważnych skutków niepożądanych nie były dostępne.

Wiarygodność danych naukowych

Znaleźliśmy tylko jedno odpowiednie badanie, które pozwoliło nam odpowiedzieć na nasze pytanie. Wiarygodność danych naukowych pochodzących z tego pojedynczego badania została oceniona jako niska do bardzo niskiej. Konieczne jest przeprowadzenie większej liczby długoterminowych badań oceniających wpływ zmniejszenia spożycia alkoholu na ciśnienie tętnicze.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Aleksandra Ptasińska Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information