Stosowanie topiramatu w leczeniu drżenia samoistnego

Pytanie badawcze

Autorzy tego przeglądu próbowali ocenić skuteczność i bezpieczeństwo stosowania topiramatu u osób z drżeniem samoistnym.

Wprowadzenie

Drżenie samoistne to rodzaj niekontrolowanego drżenia różnych części ciała. Chociaż nie jest ono szkodliwe z uwagi na brak wpływu na długość życia, to z reguły objawy ulegają nasileniu i mogą powodować niepełnosprawność. Leczenie zwykle polega na stosowaniu leków (propranolol i prymidon), które mogą być nieskuteczne u jednej czwartej do jednej drugiej chorych na drżenie samoistne. Niektórzy specjaliści zasugerowali, że inny lek - topiramat może przynieść korzyści w leczeniu tego schorzenia.

Charakterystyka badań

Przeszukaliśmy medyczne bazy danych pod kątem badań dotyczących stosowania topiramatu w porównaniu z placebo (lek pozorowany) lub jakimkolwiek innym lekiem u dorosłych z drżeniem samoistnym. Odnaleźliśmy 3 badania obejmujące 309 uczestników z drżeniem samoistnym w stopniu umiarkowanym do ciężkiego, w których porównano topiramat i placebo.

Główne wyniki

Wpływ stosowania topiramatu na wykonywanie codziennych czynności, ryzyko odstawienia leku i działania niepożądane był niejasny, ponieważ jakość zebranych danych naukowych była bardzo niska lub niska.

Jakość danych naukowych

Odnaleźliśmy tylko kilka badań, które posiadały błędy metodologiczne, więc nie mogliśmy wyciągnąć jednoznacznych wniosków co do skuteczności i działań niepożądanych związanych ze stosowaniem topiramatu.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Artur Daren Redakcja: Karolina Moćko, Małgorzata Kołcz

Tools
Information