Terapie komplementarne w trądziku pospolitym

Wprowadzenie

Trądzik to przewlekła choroba skóry, która powoduje wypryski w różnych miejscach na ciele równocześnie, w tym: na twarzy, szyi, plecach i klatce piersiowej. Obok powszechnie stosowanych metod leczenia, coraz większym zainteresowaniem cieszą się terapie komplementarne i alternatywne (CAM), z których często korzystają osoby, jako uzupełnienie leczenia konwencjonalnego lub jako wyłączną terapię w trądziku.

Pytanie przeglądu

Czy stosowanie jakichkolwiek terapii komplementarnych może poprawiać kliniczne objawy trądziku pospolitego?

Charakterystyka badania

Przeszukaliśmy istotne bazy medyczne oraz rejestry badań do 22 stycznia 2014 r. Zidentyfikowaliśmy 35 badań z randomizacją, obejmujące łącznie 3227 uczestników, którzy stosowali 6 typów CAM (ziołolecznictwo, akupunktura, mokre bańki, dieta, oczyszczony jad pszczeli i olejek z drzewa herbacianego). Jedno badanie finansowane było przez firmę farmaceutyczną, pozostałe badania nie ujawniły źródła finansowania.

Główne wyniki

Dla głównego ocenianego przez nas wyniku, którym była liczba zmian niezapalnych, połączyliśmy dwa badania, w których porównywano dietę o niskim indeksie glikemicznym z dietą o wysokim indeksie glikemicznych, jednak nie odnaleźliśmy jasnych danych wskazujących na różnicę pomiędzy dwoma grupami w okresie 12 tygodni. Tylko w jednym z dwóch badań prezentowano dane, które wykazały potencjalną korzyść z diety o niskim indeksie glikemicznym w zmniejszeniu liczby zmian zapalnych oraz w ogólnej liczbie zmian skórnych. Olej z drzewa herbacianego oraz oczyszczony jad z pyłku pszczelego zmniejszał ogólną liczbę zmian skórnych w pojedynczych badaniach. Pozostałe 31 włączonych badań dostarczyło zróżnicowanych wyników dotyczących skuteczności komplementarnych terapii w zmniejszeniu ogólnej liczby zmian skórnych.

Dwadzieścia sześć badań raportowało działania niepożądane. Ziołolecznictwo wywoływało lekkie działania uboczne takie jak nudności, biegunka oraz niestrawność. W grupie stosującej akupunkturę występowało swędzenie lub zaczerwienie oraz ból w wyniku nakłuć. U pacjentów stosujących olej z drzewa herbacianego występowało swędzenie, suchość i łuszczenie się skóry. W żadnym badaniu nie wystąpiły poważne działania niepożądane.

Dla dodatkowego analizowanego przez nas wyniku, liczby pacjentów z remisją, na podstawie meta-analizy dwóch badań można stwierdzić, że nie było wystarczających danych, aby wykazać różnicę pomiędzy granulkami Ziyin Qinggan Xiaocuo a minocykliną.

Jakość danych naukowych

Istnieją pewne, niskiej jakości, dane naukowe pochodzące z pojedynczych badań, wskazujące, że dieta o niskim indeksie glikemicznym, olej z drzewa herbacianego oraz oczyszczony jad pszczeli mogą zmniejszać zmiany skórne w trądziku pospolitym, jednakże na chwilę obecną w niniejszym przeglądzie brakuje danych, które mogłyby potwierdzić stosowanie innych terapii komplementarnych i alternatywnych. Ograniczona jakość, zarówno metodologiczna jak i dotycząca raportowania wyników włączonych badań powoduje, ogranicza otrzymane wnioski.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Joanna Zając

Tools
Information