Jakie są korzyści i zagrożenia związane z wykorzystaniem laserów w leczeniu nadwrażliwości zębów (krótkotrwałego, ostrego bólu zęba)?

Najważniejsze informacje

- Stosowanie laseroterapii może nieznacznie zmniejszyć natężenie bólu po 24 godzinach. Takie leczenie może zmniejszyć natężenie bólu po 24 godzinach, ale dowody są bardzo niepewne.
- Laseroterapia nie wydaje się powodować negatywnych (niepożądanych) skutków.
- Potrzebne są badania wzmacniające dowody i analiza wpływu leczenia laserem na jakość życia.

Co powoduje nadwrażliwość zębów?

Nadwrażliwość zębów to krótkotrwały, ostry ból, który nie jest spowodowany chorobą lub problemem stomatologicznym, takim jak próchnica (dziury w zębach), a może wystąpić, gdy zęby stykają się z gorącym lub zimnym jedzeniem lub napojami, zimnym powietrzem lub określonym jedzeniem lub napojami, takimi jak cukier i napoje gazowane. Może również wystąpić podczas mycia zębów lub korzystania z profesjonalnej opieki stomatologicznej.

Jak możemy leczyć nadwrażliwość zębów?

Jedną z możliwości leczenia nadwrażliwości zębów jest zastosowanie terapii laserowej (świetlnej). Lasery wytwarzają wąską, skupioną wiązkę światła, którą aplikuje się na bolesny ząb, w celu jego wyleczenia. W zależności od rodzaju zastosowanego lasera, zabieg ma na celu zamknięcie bolesnego obszaru, albo jego znieczulenie.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Chcieliśmy się dowiedzieć, czy laseroterapia jest skuteczna w leczeniu nadwrażliwości zębów i czy jej stosowanie wiąże się z występowaniem jakichkolwiek działań niepożądanych.

Co zrobiliśmy?

Poszukiwano badań, w których porównywano laseroterapię z placebo (leczeniem pozorowanym) lub niestosowaniem leczenia nadwrażliwości zębów. Porównano i podsumowano wyniki badań oraz oceniono wiarygodność wyników, opierając się na takich czynnikach, jak metodologia badań i liczba uczestników.

Co udało się ustalić?

Odnaleźliśmy 23 badania o różnym czasie trwania (do 6 miesięcy), w których uczestniczyło 936 osób (2296 zębów) z nadwrażliwością zębów, w wieku powyżej 12 lat.

Dane naukowe:

- sugerują, że stosowanie laseroterapii może nieznacznie zmniejszyć natężenie bólu po 24 godzinach, w porównaniu z placebo lub niestosowaniem leczenia;
- nie są wystarczająco solidne, aby określić, czy laseroterapia zmniejsza natężenie bólu po 24 godzinach; oraz
- wskazują, że laseroterapia nie powoduje działań niepożądanych.

W żadnym z badań nie badano wpływu leczenia laserem na jakość życia pacjentów.

Jakie są ograniczenia niniejszych wyników badań?

Główne ograniczenia danych naukowych polegają na tym, że:

- przedstawiały niespójne wyniki;
- zostały zebrane w sposób, który mógł wpłynąć na sfałszowanie wyników; oraz
- dały nieprecyzyjne wyniki, gdy przeanalizowano je łącznie.

Ze względu na te ograniczenia, mamy niewielkie zaufanie do odnalezionych danych naukowych.

Na ile aktualne są przedstawione dane naukowe?

Dane naukowe obejmują okres do października 2020 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Paulina Krzeszewska Redakcja: Piotr Szymczak, Wiktoria Leśniak, Karolina Moćko

Tools
Information