Stosowanie antybiotyków przed transferem zarodków w technologiach wspomaganego rozrodu

Pytanie badawcze

Czy antybiotyki stosowane przed transferem zarodka lub w jego trakcie poprawiają wyniki technologii wspomaganego rozrodu (ART)?

Kluczowe informacje

– Wyniki nie potwierdzają zasadności stosowania antybiotyków w czasie transferu zarodków w celu poprawy wskaźników powodzenia zapłodnienia in vitro (IVF) w odniesieniu do żadnego z wcześniej wyznaczonych punktów końcowych.

– W jednym badaniu, w którym adekwatnie uwzględniono współczynnik kolonizacji dróg rodnych (pomiar liczby bakterii w drogach rodnych), stosowanie antybiotyków nie miało wpływu na kliniczny wskaźnik liczby ciąż.

W jaki sposób antybiotyki przed lub w czasie transferu zarodków mogą poprawić wyniki zapłodnienia in vitro?

Zapłodnienie in vitro i docytoplazmatyczna iniekcja plemnika (ICSI) to rodzaje ART stosowane, aby pomóc w zajściu w ciążę osobom, które borykają się z problemami z płodnością. Podczas IVF/ICSI z jajników kobiety pobiera się komórkę jajową i zapładnia ją plemnikiem w laboratorium. Powstały w ten sposób zarodek (zarodki) jest przenoszony do macicy cienką rurką przechodzącą przez szyjkę macicy (prowadzącą do macicy). Szanse na zajście w ciążę po transferze zarodka zależne są od wielu zmiennych, w tym jakości zarodka i warunków w macicy (środowiska). Wysoki poziom bakterii w górnych drogach rodnych może zmniejszyć wskaźnik liczby ciąż. Podanie antybiotyków przed transferem zarodków może ograniczyć ich rozwój i poprawić wyniki ART. Ponadto, pewnego rodzaju bakterie mogą mogą być bardziej sprzyjające ciąży niż inne. Antybiotyki mogą zmieniać to środowisko i tym samym wpływać na wyniki leczenia.

Jaki był cel przeglądu?

W ramach przeglądu ocenialiśmy, czy antybiotyki podawane przed transferem zarodka lub w jego trakcie, wpływają na wskaźnik liczby ciąż lub na inne istotne wyniki terapii ART.

Co zrobiliśmy w tym celu?

Wyszukaliśmy badania porównujące zastosowanie antybiotyków przed lub w trakcie transferu zarodków w ramach ART z ich brakiem. Porównaliśmy i podsumowaliśmy ich wyniki oraz oceniliśmy naszą pewność, co do dowodów w oparciu o takie czynniki jak metodyka badań oraz liczebność badanej grupy.

Czego się dowiedzieliśmy?

Znaleźliśmy 2 badania, w których wzięło udział 377 kobiet poddanych zapłodnieniu in vitro/ICSI. W jednym badaniu wzięło udział 350 kobiet, a w drugim 27 kobiet. Każde badanie przeprowadzono w jednej klinice w dwóch różnych krajach. U wszystkich kobiet przeprowadzono stymulowany cykl IVF/ICSI (w trakcie którego kobiety przyjmowały leki stymulujące wzrost jajników i dojrzewanie wielu komórek jajowych) oraz transfer zarodków. W badaniach stosowano różne schematy podawania antybiotyków (różne rodzaje, dawki i czas podawania), a w jednym z badań wszystkie kobiety otrzymały dożylnie jedną dawkę antybiotyku w trakcie transferu zarodka.

Jakie są ograniczenia prezentowanych danych naukowych?

Nie jesteśmy pewni, czy antybiotyki podane przed transferem zarodka lub w jego trakcie mają wpływ na powodzenie ART pomimo możliwych zmian w florze bakteryjnej dróg rodnych. Nie mamy pewności, czy ilość bakterii w górnych drogach rodnych uległa zmianie, ponieważ tylko jedno badanie dostarczyło informacji, które moglibyśmy wykorzystać. Drugie badanie było małe i wszystkie kobiety otrzymały dożylnie antybiotyki podczas transferu zarodków, co mogło mieć wpływ na wyniki.

Na ile aktualne są przedstawione dane naukowe?

Dane naukowe są aktualne do listopada 2022 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Anna Witkowska; Redakcja: Anna Rychert

Tools
Information