Interwencje stosowane w leczeniu stanów lękowych po przebytym udarze mózgu

Pytanie badawcze

Celem jest ustalenie, czy jakiekolwiek metody leczenia mogą zmniejszyć objawy niepokoju i w konsekwencji poprawić jakość życia osób z przebytym udarem mózgu

Wprowadzenie

Stany lękowe po udarze mózgu występują często i można je leczyć antydepresantami lub innymi lekami zmniejszającymi nasilenie niepokoju, można stosować oba rodzaje farmakoterapii lub w połączeniu z psychoterapią.

Charakterystyka badań

Dane naukowe są aktualne do stycznia 2017 roku. Znaleźliśmy trzy badania, do których włączono 196 osób po udarze mózgu z rozpoznanymi stanami lękowymi. W jednym badaniu oceniano skuteczność słuchania relaksacyjnych płyt CD pięć razy w tygodniu przez 1 miesiąc u osób ze stanami lękowymi. W dwóch badaniach oceniano stosowanie leków przeciwdepresyjnych u uczestników ze współistniejącymi stanami lękowymi i depresją.

Główne wyniki

W jednym badaniu wykazano, że uczestnicy badania mieli mniejsze nasilenie niepokoju po trzech miesiącach od rozpoczęcia słuchania relaksacyjnych płyt CD, w porównaniu z tymi, u których nie stosowano żadnego leczenia. W jednym badaniu odnotowano, że uczestnicy mieli mniejsze nasilenie niepokoju, kiedy stosowano u nich lek przeciwdepresyjny (paroksetynę) lub paroksetynę i psychoterapię, w porównaniu ze standardowym leczeniem. W badaniu tym stwierdzono, że połowa uczestników leczonych paroksetyną doświadczyła skutków ubocznych, takich jak: nudności, wymioty lub zawroty głowy. W trzecim badaniu również stwierdzono, że uczestnicy mieli mniejsze objawy lękowe przy stosowaniu leku przeciwdepresyjnego (chlorowodorek buspironu) w porównaniu z leczeniem standardowym i tylko 14% osób przyjmujących buspiron zgłosiło występowanie nudności lub kołatania serca.

Jakość danych naukowych

Uznaliśmy, że jakość tych danych naukowych jest niska. Badań było niewiele i każde obejmowało małą liczbę uczestników. W badaniach, w których stosowano leki przeciwdepresyjne nie zastosowano porównania z placebo, a informacje z obydwu badań były niewystarczające, aby ocenić, czy obciążone były również ryzykiem błędu systematycznego. Badanie dotyczące terapii relaksacyjnej było bardzo małe, w czasie jego trwania utracono dwóch uczestników słuchających płyt CD, a proces rekrutacji mógł obejmować uczestników mających pozytywne nastawienie do psychoterapii.

Wnioski

Aktualne dane naukowe są niewystarczające, aby móc zalecać określone formy leczenia stanów lękowych po udarze mózgu. Potrzebne są dodatkowe prawidłowo przeprowadzone badania z randomizacją.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Justyna Witczak Redakcja: Piotr Szymczak, Karolina Moćko, Małgorzata Kołcz

Tools
Information