Jakie są korzyści i zagrożenia związane z wczesnym podawaniem aminokwasów dzieciom urodzonym przed 37. tygodniem ciąży?

Najważniejsze informacje

Ze względu na brak silnych dowodów, korzyści płynące z wczesnego podawania aminokwasów dzieciom urodzonym przed 37. tygodniem ciąży są niejasne.

Czym są aminokwasy?

Aminokwasy to elementy budulcowe, które łączą się, tworząc białka. Nasz organizm wytwarza niektóre aminokwasy, ale nie jest w stanie wytworzyć 9 niezbędnych aminokwasów, których potrzebujemy dostarczyć wraz z dietą. Białko ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego wzrostu i rozwoju. Noworodki otrzymują niezbędne aminokwasy z mlekiem matki i mlekiem modyfikowanym.

Czym jest wcześniactwo i jakie są niektóre zagrożenia z nim związane?

Wcześniaki mają ograniczone rezerwy energii i krótko po narodzinach mogą nie być w stanie przyjmować pokarmu. Często powoduje to konieczność podawania im żywienia dożylnego (żywienie pozajelitowe).

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Chcieliśmy sprawdzić, czy podawanie aminokwasów w ciągu pierwszych 24 godzin od narodzin dziecka, w porównaniu z podawaniem ich po upływie pierwszych 24 godzin u dzieci urodzonych przed 37. tygodniem ciąży, poprawiło wzrost i rozwój, zmniejszyło ryzyko zgonu i wpłynęło na stężenie niektórych normalnie występujących substancji chemicznych we krwi.

Co zrobiliśmy?

Szukaliśmy badań, w których dzieci urodzone przed 37 tygodniem ciąży losowo otrzymywały aminokwasy we wczesnym (w ciągu 24 godzin od urodzenia) lub późnym (po 24 godzinach od urodzenia) okresie czasu.

Czego się dowiedzieliśmy?

W trakcie naszych poszukiwań znaleźliśmy 9 raportów (obejmujących 383 dzieci). Jednak nie wszystkie wyniki będące przedmiotem naszego zainteresowania zostały zgłoszone w każdym badaniu. Ograniczone dane od kilku niemowląt sugerują, że wczesne podawanie aminokwasów może nie skutkować poprawą wzrostu. Wczesne podawanie aminokwasów może mieć niewielki lub żaden wpływ na stężenie substancji chemicznych we krwi. Może również powodować duży przyrost białka w ciągu pierwszych 3 dni po porodzie, jednak nie jest jasne, jak przekłada się to na zdrowie dziecka. Dostępne dowody nie są wystarczająco silne, aby poprzeć wczesne rozpoczynanie podawania aminokwasów u dzieci urodzonych przed 37. tygodniem ciąży.

Na ile aktualne są dane naukowe?

Dane naukowe są aktualne do marca 2023 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Maria Kowalczyk; Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information