Baklofen w alkoholowym zespole abstynencyjnym

Pytanie badawcze

Celem niniejszego przeglądu była ocena skuteczności i bezpieczeństwa baklofenu w leczeniu alkoholowego zespołu odstawiennego (AWS; alcohol withdrawal syndrome; przyp. tłum.) u osób uzależnionych od alkoholu.

Wprowadzenie

AWS jest stanem niebezpiecznym i zagrażającym życiu, który zazwyczaj dotyka osoby uzależnione w momencie zaprzestania lub ograniczenia spożywania alkoholu. Najczęściej występujące objawy obejmują drżenie, niepokój, trudności z zasypianiem, koszmary nocne, nadmierną potliwość, podwyższone tętno, gorączkę, nudności, wymioty, uczucie zmęczenia, omamy, nadmierne pobudzenie, drżenie i delirium. W ciężkich przypadkach pacjenci mogą stracić przytomność, może też dojść do zatrzymania pracy serca i śmierci. Wykazano, że lek o nazwie baklofen może być skuteczny w zmniejszaniu objawów ciężkiego AWS u osób cierpiących na alkoholizm. Leczenie baklofenem jest łatwe do prowadzenia i nie wywołuje żadnych istotnych skutków ubocznych. Niniejszy przegląd jest aktualizacją oryginalnego przeglądu Cochrane opublikowanego w numerze 4 w 2015 roku.

Data wyszukiwania: dane naukowe są aktualne do marca 2017 roku.

Charakterystyka badań

Przeszukaliśmy naukowe bazy danych w celu odnalezienia badań klinicznych, w których porównywano baklofen i placebo (leczenie pozorowane) lub inny lek potencjalnie skuteczny u osób z AWS. Do przeglądu włączyliśmy 3 badania z randomizacją (badania kliniczne, w których uczestnicy są losowo przydzielani do jednej z dwóch lub więcej badanych grup) obejmujących łącznie 141 uczestników. Badania z USA porównywały baklofen z placebo podawany w ciągu co najmniej 72 godzin. Uczestnikami byli głównie mężczyźni, średnia wieku wynosiła 47 lat. Jedno badanie zostało przeprowadzone we Włoszech i porównywało baklofen z diazepamem (lek uspokajający), które podawano przez 10 kolejnych dni, a uczestnikami byli głównie mężczyźni w średnim wieku 42 lat. W badaniu indyjskim porównywano baklofen z chlordiazepoksydem podawanymi przez dziewięć dni. Wszyscy uczestnicy byli mężczyznami ze średnią wieku 38 lat. Żadne z badań nie było finansowane przez firmę farmaceutyczną.

Główne wyniki

Nie jesteśmy pewni, czy baklofen wpływa na poprawę objawów odstawiennych oraz zmniejsza efekty uboczne w porównaniu z placebo lub innymi lekami, ponieważ jakość danych naukowych była bardzo niska.

Jakość danych naukowych

Jakość danych naukowych pochodzących z badań była bardzo niska, a wyniki należy interpretować z dużą ostrożnością. Niezbędne jest przeprowadzenie w przyszłości dobrze zaprojektowanych, podwójnie zaślepionych (uczestnicy oraz badacze nie wiedzą, które leczenie jest stosowane aż do czasu zebrania wyników) badań z randomizacją obejmujących dużą liczbę uczestników, które pozwolą ocenić jaka jest skuteczność i tolerancja baklofenu u osób z AWS.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information
Share/Save