Sfermentowane mleko w nadciśnieniu

Wysokie ciśnienie tętnicze krwi jest głównym problemem zdrowotnym oraz jednym z głównych czynników ryzyka chorób układu krążenia. Sugeruje się, że sfermentowane mleko może zmniejszać ciśnienie tętnicze u ludzi. Niniejszy przegląd przeprowadzono w celu sprawdzenia czy spożywanie sfermentowanego mleka obniża ciśnienie tętnicze krwi u ludzi. W 15 badaniach obejmujących 1232 uczestników zaobserwowano bardzo niewielkie obniżenie skurczowego ciśnienia tętniczego, ale nie obserwowano tego efektu dla rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi. Włączone badania były o zróżnicowanej jakości, a wyniki nie potwierdziły, że stosowanie sfermentowanego mleka jako interwencji przeciwnadciśnieniowej lub jako zmiany w stylu życia w celu zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Joanna Zając

Tools
Information