Stosowanie leków w wysokim ciśnieniu tętniczym u dzieci

Wiadomo, że nadciśnienie (wysokie ciśnienie tętnicze krwi) zwiększa ryzyko chorób serca, udaru mózgu i niewydolności nerek. Częstość występowania nadciśnienia u dzieci zwiększa się. Znacząca liczba dzieci z nadciśnieniem wymaga leczenia farmakologicznego w celu obniżenia ciśnienia tętniczego a stosowanie leków w ciągu ostatnich kilku lat istotnie się zwiększyło. 

Niniejszy przegląd systematyczny obejmuje 21 badań, o łącznej liczbie 3454 dzieci, w których oceniano stosowanie różnych leków w obniżaniu ciśnienia tętniczego krwi u dzieci z nadciśnieniem. Dane są aktualne do października 2013 r. Większość badań trwała krótko a średni czas obserwacji wyniósł siedem tygodni. Badania charakteryzowały się niejednorodną jakością i w większości finansowane były przez przemysł. Nie we wszystkich badaniach porównywano skuteczność stosowania leku obniżającego ciśnienie tętnicze względem placebo. Tylko kilka klas (grup) leków, spośród tych najczęściej przepisywanych, zostało ocenionych i większość miała niewielki wpływ na ciśnienie tętnicze kwi, jednakże nie jest pewne czy skutkuje to poprawą odległych wyników zdrowotnych u dzieci. Podawanie leków w większych dawkach leków nie skutkowało większym obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi. Wszystkie oceniane leki były bezpieczne, przynajmniej w krótkim okresie obserwacji.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Joanna Zając

Tools
Information