Inhibitory naczyniowego czynnika wzrostu śródbłonka u chorych na jaskrę neowaskularną

Jaki był cel niniejszego przeglądu?
Porównanie leczenia z zastosowaniem inhibitorów naczyniowego czynnika wzrostu śródbłonka (anty-VEGF) i bez nich u chorych na jaskrę neowaskularną (NVG).

Najważniejsze informacje
Nie ma pewności, czy leczenie anty-VEGF jest bardziej korzystne niż leczenie bez wykorzystania tych leków u chorych na NVG. Konieczne są dalsze badania nad wpływem stosowania anty-VEGF w porównaniu z tradycyjnym leczeniem lub jako jego uzupełnienie.

Co ocenialiśmy w tym przeglądzie?
VEGF to białko wytwarzane przez komórki organizmu, które w razie potrzeby produkuje nowe naczynia krwionośne. Gdy komórki wytwarzają zbyt dużo VEGF, w oku mogą rosnąć nieprawidłowe naczynia krwionośne. NVG to rodzaj jaskry, w której kąt między tęczówką (kolorową częścią oka) a rogówką (przezroczystą przednią częścią oka) jest zamykany przez nowe naczynia krwionośne rosnące w oku, stąd nazwa neowaskularna. Nowe naczynia krwionośne mogą powodować bliznowacenie i zwężenie, co ostatecznie może prowadzić do całkowitego zamknięcia kąta przesączania. Powoduje to zwiększenie ciśnienia w oku, ponieważ płyn nie może z niego prawidłowo odpływać. W przypadku NVG oko jest często zaczerwienione i bolesne, a widzenie jest nieprawidłowe. Wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe może prowadzić do ślepoty.

Anty-VEGF to rodzaj leków, które blokują VEGF, spowalniając w ten sposób wzrost naczyń krwionośnych. Podaje się je we wstrzyknięciu do oka. Można je stosować na wczesnym etapie, gdy tradycyjne leczenie może nie być możliwe. Większość badań donosi o krótkoterminowych (zwykle od 4 do 6 tygodni) korzyściach ze stosowania anty-VEGF, ale długoterminowe korzyści nie są jasne.

Jakie były najważniejsze wyniki przeglądu?
Uwzględniliśmy 5 badań obejmujących łącznie 356 oczu (353 uczestników) chorych na NVG.

W 3 badaniach odnotowano różne wyniki kontroli ciśnienia wewnątrzgałkowego w różnych punktach czasowych. W jednym z badań wykazano, że leki anty-VEGF były skuteczniejsze po miesiącu. W dłuższej perspektywie w jednym badaniu wykazano wyższość anty-VEGF, podczas gdy w innym stwierdzono, że wyniki były niejednoznaczne. Dlatego dostępne dane naukowe są niewystarczające, aby zalecić rutynowe stosowanie anty-VEGF u chorych na NVG.

Jak aktualny jest przegląd?
Przedstawione przez nas wyniki pochodzą z badań opublikowanych do 19 października 2021 roku.
 

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Paulina Węglarz Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information