Jakie są korzyści i szkody wynikające ze stosowania jednego schematu leczenia siarczanem magnezu w porównaniu z innym u kobiet ze stanem przedrzucawkowym i z rzucawką?

Kluczowe informacje

Wcześniej wykazano, że siarczan magnezu jest skuteczny w leczeniu i zapobieganiu rzucawki (drgawki występujące w trakcie lub po urodzeniu dziecka, gdy kobieta ma podwyższone ciśnienie krwi i białko w moczu).

Siarczan magnezu może powodować działania niepożądane u kobiety lub dziecka (np. problemy z oddychaniem).

Nadal nie jest jasne, jaka jest najlepsza dawka i jak najlepiej ją podawać.

Co to jest stan przedrzucawkowy i rzucawka?

Stan przedrzucawkowy (lub toksemia) to stan, który zwykle wiąże się z podwyższonym ciśnieniem tętniczym (nadciśnieniem) i obecnością białka w moczu. Może wystąpić w dowolnym momencie w drugiej połowie ciąży lub w ciągu pierwszych kilku tygodni po porodzie. Konsekwencje poważnego stanu przedrzucawkowego obejmują drgawki występujące u matki (rzucawka), problemy z wątrobą i nerkami matki, śmierć dziecka i odklejenie łożyska (oddzielenie łożyska od ściany macicy przed urodzeniem dziecka).

Dlaczego jest to ważne dla kobiet ze stanem przedrzucawkowym i z rzucawką?

Siarczan magnezu jest skuteczny w zapobieganiu rzucawce u kobiet ze stanem przedrzucawkowym oraz w leczeniu kobiet, które doświadczyły drgawek rzucawkowych w celu uniknięcia poważnych chorób matki/niemowlęcia i śmierci. Siarczan magnezu może jednak powodować działania niepożądane (trudności w oddychaniu; zmniejszenie ilości moczu, co może uszkodzić nerki) gdy stosuje się go w dużych dawkach i może wymagać podania przez doświadczony personel.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Chcieliśmy dowiedzieć się, czy jeden sposób podawania siarczanu magnezu (ilość leku; sposób i miejsce podawania leku, np. w pośladek, udo, do żył; oraz czas podawania) jest lepszy od innego.

Co zrobiliśmy?

Szukaliśmy badań, w których analizowano różne sposoby podawania siarczanu magnezu (ilość leku, metoda podawania leku i czas podawania). Porównaliśmy i podsumowaliśmy wyniki badań oraz oceniliśmy ich wiarygodność, opierając się na czynnikach takich jak metodologia i wielkość badań.

Czego się dowiedzieliśmy?

Szukaliśmy badań opublikowanych do kwietnia 2022 roku. Uwzględniliśmy 16 badań klinicznych (3020 kobiet): 4 badania (409 kobiet) rekrutowały kobiety z rzucawką, a 12 badań (2611 kobiet) rekrutowało kobiety ze stanem przedrzucawkowym. Badania przeprowadzono głównie w krajach o niskim i średnim dochodzie.

U kobiet z rzucawką: nie mamy pewności co do danych naukowych porównujących podawanie mniejszych dawek lub krótszych schematów podawania siarczanu magnezu w porównaniu ze standardowym schematem, ponieważ badania były zbyt małe, aby wykazać jakąkolwiek różnicę i możliwe jest, że osoby biorące w nich udział były świadome tego, jakie leczenie otrzymują, co mogło prowadzić do wystąpienia błędu systematycznego. Podawanie siarczanu magnezu w czasie krótszym niż zwykle 24 godziny może zmniejszyć ryzyko zaczerwienienia (czerwona twarz); mamy jednak ograniczone zaufanie do tego wyniku, ponieważ badanie było zbyt małe.

U kobiet ze stanem przedrzucawkowym: nie mamy pewności, czy podawanie siarczanu magnezu w krótszym czasie niż zwykle lub w mniejszych dawkach ma jakikolwiek wpływ na ryzyko wystąpienia drgawek, poważnych chorób lub działań niepożądanych, ponieważ badania były zbyt małe. Nie jesteśmy również pewni, czy sposób podawania leku przynosi jakiekolwiek korzyści lub szkody, ponieważ badania były zbyt małe, aby wykazać jakąkolwiek różnicę, a możliwe jest, że osoby biorące w nich udział były świadome tego, jakie leczenie otrzymują.

Jakie są ograniczenia prezentowanych danych naukowych?

Na zmniejszenie zaufania do wyników naszych badań miały wpływ 3 główne czynniki. Po pierwsze, uczestnicy wielu badań byli świadomi, jakie leczenie otrzymują, co mogło prowadzić do wystąpienia błędu systematycznego; jednak ten rodzaj błędu byłby bardzo trudny do uniknięcia w przyszłych badaniach ze względu na charakterystykę interwencji. Po drugie, niektóre badania zawierały niewiele informacji na temat sposobu ich przeprowadzenia. Wreszcie, niektóre badania były bardzo małe. Dalsze badania mogą dostarczyć wniosków, które będą różnić się od wyników tego przeglądu.

Jak aktualne są te dane naukowe?

Dane naukowe są aktualne do 29 kwietnia 2022 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information