Interwencje dostarczane za pomocą internetu w celu rzucenia palenia

Wprowadzenie

Szacuje się że używanie tytoniu zabija 7 milionów osób rocznie. Nikotyna jest substancją bardzo uzależniającą, a badania wskazują, że prawie 70% palaczy w USA i Wielkiej Brytanii chce rzucić palenie. Wielu palaczy próbuje zaprzestać palić na własną rękę, jednak porady od pracownika ochrony zdrowia zwiększają szanse na pozbycie się nałogu. Od 2016 roku 3,5 miliarda osób na całym świecie używa Internetu. Internet jest atrakcyjną platformą, przez która można pomóc ludziom rzucić palenie ze względu na niskie koszty i potencjał dotarcia do palaczy, którzy mogliby mieć problem ze znalezieniem wsparcia z powodu ograniczonej dostępności opieki zdrowotnej lub stygmatyzacji. Internetowe interwencje mogłyby również zostać użyte, by dotrzeć do młodych ludzi, którzy palą lub innych którzy nie poszukują tradycyjnych metod rzucania palenia.

Charakterystyka badań

Do sierpnia 2016 r. odnaleziono 67 badań obejmujących dane pochodzące od ponad 110 000 uczestników. Dane dotyczące zaprzestania palenia po sześciu miesiącach lub dłużej były dostępne dla 35 969 uczestników. Przeanalizowaliśmy szeroki zakres interwencji dostępnych w Internecie od interwencji o niskiej intensywności, na przykład polegających na dostarczaniu uczestnikom listy stron internetowych dotyczących rzucania palenia, po intensywne interwencje składające się z komponentów dostarczanych Internetem, przez e-mail i telefon komórkowy. Sklasyfikowaliśmy interwencje jako spersonalizowane, interaktywne lub mające charakter obydwu. Spersonalizowane interwencje internetowe różniły się poziomem dopasowania: od elementów multimedialnych po spersonalizowane wiadomości tekstowe. Kilka interwencji zawierało również doradztwo przez Internet lub wsparcie ze strony pielęgniarek, rówieśników, kolegów lub fachowców z zakresu leczenia uzależnienia od papierosów. Ostatnie badania włączały także media społecznościowe, takie jak: Facebook, Twitter lub inne fora internetowe.

Główne wyniki

Połączone wyniki badań wskazują, że interaktywne i zindywidualizowane programy dostarczone za pomocą Internetu skutkowały wyższym odsetkiem osób, które rzuciły palenie w porównaniu ze zwykłym postępowaniem lub materiałami drukowanymi samodzielnie w okresie sześciu miesięcy lub dłużej.

Jakość danych naukowych

Nie było wielu badań prowadzonych wśród młodszych ludzi. Potrzeba większej ilości badań, by ustalić wpływ internetowych metod na zaprzestanie palenia u młodzieży i młodych dorosłych. Wyniki należy interpretować z ostrożnością, gdyż oceniliśmy niektóre z włączonych badań jako obarczone wysokim ryzykiem błędu, a dla większości analizowanych wyników jakość danych wahała się od umiarkowanej po niską.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Błońska Redakcja Łukasz Strzeszyński Aktualizacja: Joanna Zając, Małgorzata Kołcz

Tools
Information