Beta-blokery w leczeniu dzieci z zastoinową niewydolnością serca

Wprowadzenie

Pojęcie zastoinowa niewydolność serca opisuje zaburzenie, w którym serce nie jest w stanie sprawnie i wystarczająco pompować krwi w organizmie. W zależności od ciężkości stan ten powoduje duszność (uczucie braku tchu) i zmęczenie w wyniku niewystarczającego dostarczania tlenu do komórek oraz nagromadzenia płynu w tkankach i narządach.

U dzieci zastoinowa niewydolność serca jest zazwyczaj wynikiem wrodzonych wad serca. Leczenie farmakologiczne zależne od przyczyny i stanu chorego można stosować przez długi czas w celu kontroli przebiegu niewydolności serca lub do czasu operacji korekcyjnej. W przypadku kardiomiopatii rozstrzeniowej lub restrykcyjnej, choroby o dużej śmiertelności, przeszczepienie serca jest jedyną metodą postępowania, gdy leczenie farmakologiczne nie przynosi efektów.

Udowodniono korzystne, a nawet ratujące życie działanie beta-blokerów u dorosłych pacjentów z zastoinową niewydolnością serca i dlatego stosowanie tych leków jest elementem standardowego postępowania. U dzieci można się spodziewać podobnych korzyści z leczenia beta-blokerami, jednakże leki te, jeśli w ogóle się stosuje, to poza zarejestrowanymi wskazaniami (tzn. beta-blokery nie są zalecane u dzieci w charakterystyce produktu leczniczego). Ponieważ przyczyny niewydolności serca są inne u dzieci niż u dorosłych, zarówno główny efekt, jak i działania niepożądane mogą się różnić. Również dawkowanie może wymagać dostosowania do różnych grup wiekowych.

Charakterystyka badania

Niniejszy przegląd podsumowuje dostępne informacje o stosowaniu beta-blokerów u dzieci z zastoinową niewydolnością serca. Do przeglądu włączono siedem badań obejmujących łącznie 420 dzieci.

Główne wyniki

W czterech małych badaniach, z których każde miało mniej niż 30 uczestników oraz dwóch dużych badaniach obejmujących po 80 uczestników, leczenie beta-blokerami niewydolność serca dawało korzyści. Jednak w największym badaniu obejmującym 161 uczestników, nie wykazało istotnego efektu ocenianego beta-blokera w porównaniu z placebo.

W żadnym z badań nie wystąpiły jakiekolwiek poważne działania niepożądane związane z podawaniem beta-blokerów, z wyjątkiem jednego dziecka, u którego wystąpiły zaburzenia rytmu serca.

Wnioski

Nie ma wystarczających danych naukowych, które potwierdziłyby, że można zalecać lub odradzać stosowanie beta-blokerów u dzieci z zastoinową niewydolnością serca. Niemniej jednak, aktualnie dostępne dane naukowe wskazują, że leczenie beta-blokerami dzieci z niewydolnością serca może przynosić korzyści. Konieczne są dalsze badania w celu sformułowania wytycznych odnośnie takiego leczenia. 

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny. Redakcja Ewa Płaczkiewicz-Jankowska

Tools
Information
Share/Save