Leczenie wczesnej fazy choroby Parkinsona z użyciem agonistów dopaminy

Ta metaanaliza "parasolowa" ocenia zastosowanie agonistów dopaminy jako grupy leków we wczesnej fazie choroby Parkinsona. Znaleźliśmy 29 badań klinicznych spełniających założone kryteria. Uczestniczyło w nich łącznie 5247 pacjentów. Metaanaliza potwierdza wyniki poszczególnych badań, wskazując na zmniejszanie się zaburzeń motorycznych wskutek stosowania agonistów dopaminy, w porównaniu z lewodopą, ale równocześnie podkreśla występowanie poważnych działań niepożądanych oraz gorszą kontrolę objawów u chorych stosujących agonistów dopaminy. Niestety, bilans ryzyka i korzyści pozostaje niejasny, dlatego trzeba przeprowadzić więcej badań, w których głównymi punktami końcowymi będą ogólna jakość życia oceniana przez pacjentów oraz wskaźniki ekonomiczne.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Kurnik, Redakcja Łukasz Strzeszyński

Tools
Information