Programy ćwiczeń fizycznych w promowania wzrostu i mineralizacji kości u wcześniaków

Dzieci urodzone zbyt wcześnie (wcześniaki) są często pod opieką ukierunkowaną na ograniczanie ich aktywności fizycznej w celu zmniejszenia stresu i konsekwencji związanych ze stresem. Jednakże, brak aktywności fizycznej może prowadzić do słabego rozwoju i wzrostu kości, co można zaobserwować u obłożnie chorych dzieci i dorosłych. Uważa się, że programy aktywności fizycznej (poruszanie i stosowanie nacisku we wszystkich stawach na wszystkich kończynach przez kilka minut dziennie) może promować rozwój i wzrost kości wcześniaków. W niniejszym przeglądzie wykazano, że aktywność fizyczna może skutkować niewielką korzyścią dla rozwoju i wzrostu kości w krótkim okresie czasu. Dane były niewystarczające, aby umożliwić ocenę długofalowych korzyści i szkód. Na podstawie aktualnego stanu wiedzy nie można zalecać programów aktywności fizycznej jako standardowego postępowania u wcześniaków.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny

Tools
Information