Stopniowe wydawanie prawa jazdy w zmniejszeniu wypadków pojazdów silnikowych wśród młodych kierowców

Młodzi kierowcy znajdują się w grupie dużego ryzyka udziału w wypadkach samochodowych. Stopniowe wydawanie prawa jazdy (w różnych krajach funkcjonuje, np. próbne prawo jazdy, określone czasowo prawo jazdy, pełne prawo jazdy - przyp. tłum.) zaproponowano jako sposób na zmniejszenie odsetka wypadków wśród początkujących kierowców poprzez stopniowe wprowadzanie ich w coraz trudniejsze i obarczone większym ryzykiem sytuacje na drodze. Odnaleziono 34 badania, w których oceniano różne rodzaje programów stopniowego wydawania prawa jazdy. Wyniki wszystkich badań wykazały pozytywny wpływ w postaci obniżenia wszystkich rodzajów wypadków, wśród nastoletnich kierowców. Jednakże, poziom tego zmniejszenia był zróżnicowany i na podstawie włączonych badań nie można stwierdzić, które aspekty programów licencjonowania kierowców mają największy wpływ. Przyszłe badania oceniające takie programy powinny uwzględniać względny wpływ ich poszczególnych komponentów.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny

Tools
Information