Kromoglikan sodu w prewencji przewlekłej choroby płuc u wcześniaków

Pytanie badawcze: Jaki jest wpływ profilaktycznego podawania wcześniakom kromoglikanu sodu na częstość występowania u nich przewlekłej choroby płuc w 28. dniu życia lub po upływie 36. tygodnia liczonego od daty ostatniej miesiączki u matki, jak również zgonu lub złożonego punktu końcowego obejmującego zgon lub przewlekłą chorobę płuc w 28. dniu życia lub po ukończeniu 36. tygodnia liczonego od daty ostatniej miesiączki u matki?

Wprowadzenie

Dotychczas nie wykazano, aby podawanie kromoglikanu sodu wcześniakom w pierwszych dniach życia zapobiegało przewlekłej chorobie płuc. Wcześniaki (dzieci urodzone przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży) wymagają często podawania tlenu przez wiele tygodni z powodu problemów oddechowych w przebiegu przewlekłej choroby płuc. Jest to częściowo spowodowane zapaleniem (obrzękiem) płuc, któremu kromoglikan sodu mógłby teoretycznie zapobiegać. Jest to relatywnie bezpieczny lek, rzadko wywołujący działania niepożądane. Można go podawać w pierwszych dniach życia w nebulizacji lub za pomocą inhalatora wziewnego w celu zapobiegania przewlekłej chorobie płuc u wcześniaków.

Charakterystyka badań

Znaleźliśmy jedynie 2 badania, do których włączono 64 dzieci. Jedno z badań było obciążone małym ryzykiem błędu systematycznego, podczas gdy w drugim wątpliwości budziły zasady doboru dzieci do grup oraz fakt, czy rodzice i lekarze byli świadomi, jakie leczenie otrzymywało dziecko (generowanie liczb losowych, utajnienie randomizacji i zaślepienie oceny wyników).

Źródła finansowania

Badania nie były finansowane ze źródeł komercyjnych.

Najważniejsze wyniki

Profilaktyczne podawanie kromoglikanu sodu nie wpływało istotnie na występowanie złożonego punktu końcowego obejmującego zgon lub przewlekłą chorobę płuc w 28. dniu życia oraz pozostałych punktów końcowych: przewlekłej choroby płuc w 28 dniu życia; przewlekłej choroby płuc w 28 dniu życia lub po ukończeniu 36 tygodnia od daty ostatniej miesiączki u matki; przewlekłej choroby płuc u wcześniaków, które przeżyły 28 dni lub ukończyły 36 tygodni od daty ostatniej miesiączki u matki. W obecnym przeglądzie nie zidentyfikowano mocnych danych wskazujących, że kromoglikan sodu może zapobiegać przewlekłej chorobie płuc lub zmniejszać częstość jej występowania, a dalsze badania w tym zakresie wydają się nie mieć uzasadnienia.

Jakość danych

Jakość danych uznano za niską.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Marta Olszewska, Redakcja: Wiktoria Leśniak

Tools
Information