Wpływ kofeiny u osób chorych na astmę

Kofeina znajduje się w kawie, herbacie, napojach typu cola i kakao. Kofeina jest lekiem bardzo podobnym do teofiliny. Teofilina jest lekiem rozszerzającym oskrzela, który ułatwia przepływ powietrza przez drogi oddechowe, łagodząc objawy astmy, takie jak świszczący oddech, kaszel i duszność. Celem naukowców jest sprawdzenie czy kofeina ma taki sam wpływ na płuca jak teofilina.

Istnieją dwa główne powody, dla których ważna jest ocena działania kofeiny jako leku rozszerzającego oskrzela. Po pierwsze stosowanie kofeiny przez astmatyków może być korzystne w łagodzeniu objawów astmy. Po drugie spożywanie kofeiny może zmieniać wyniki ważnych badań, które określają stopień zaawansowania astmy.

Jeśli kofeina działa jak lek rozszerzający oskrzela i rozszerza drogi oddechowe, można przypuszczać, że u pacjenta, który spożywał kofeinę przed wykonaniem testu oceny czynności płuc wynik będzie lepszy niż w przypadku gdyby nie spożywał kofeiny. W takim przypadku, jeśli wyniki badań są lepsze niż oczekiwano, może oznaczać to, że lekarze mogą przepisać lek w mniejszej dawce lub słabszy lek, niż jest to naprawdę konieczne, co stwarza potencjalny problem w procesie leczenia astmy.

Niniejszy przegląd przedstawia rzetelną analizę wszystkich dostępnych badań klinicznych wysokiej jakości dotyczących stosowania kofeiny w astmie. Celem przeglądu była ocena czy przed przeprowadzeniem testów oceny czynności płuc osoby z astmą powinny unikać spożywania kofeiny.

Wyniki przeglądu wykazały, że nawet niewielkie ilości kofeiny mogą poprawić czynność płuc w okresie do czterech godzin. W związku z tym, kofeina może wpływać na wyniki testu oceny czynności płuc (np. spirometrii), tym samym, jeśli to możliwe, należy unikać kofeiny przed wykonywaniem badań czynności płuc, a uprzednie spożycie kofeiny należy odnotować.

Nie jest jasne czy spożycie kofeiny prowadzi do poprawy nasilenia objawów. Może się okazać, że aby osiągnąć poprawę nasilenia objawów astmy, konieczne jest przyjmowane tak dużych ilości kofeiny, że skutkiem negatywnym byłoby pojawienie się działań niepożądanych. W związku z tym konieczne są dalsze badania.

W innym badaniu klinicznym oceniano wpływ kofeiny na stężenie wydychanego tlenku azotu i nie wykazano znaczącego wpływu kofeiny. Wydaje się więc mało prawdopodobne, by pacjenci musieli unikać kofeiny przed wykonaniem tego typu badania. Jednakże, wynik pochodzi tylko z jednego badania, potrzebne są więc dalsze analizy, aby to wyjaśnić.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Joanna Zając Redakcja Magdalena Koperny

Tools
Information