Suplementacja mleka matki białkiem w celu wspierania wzrostu wcześniaków

Pytanie badawcze

Dokonaliśmy przeglądu danych naukowych, aby określić czy dodanie białka do mleka matki w porównaniu z brakiem suplementacji wpływa na poprawę wzrostu, tkankę tłuszczową, otyłość, choroby serca, zwiększenie stężenia glukozy (cukru) we krwi i rozwój mózgu, nie powodując istotnych skutków ubocznych.

Wprowadzenie

Zbyt małe spożycie białka na wczesnych etapach życia wcześniaków może powodować ich słaby wzrost i rozwój. Wcześniaki potrzebują więcej białka niż niemowlęta urodzone w terminie. Karmienie mlekiem matki przynosi wiele korzyści dzieciom urodzonym przedwcześnie (przed 37 tygodniem ciąży), jednak zawartość białka w mleku matki jest różna i może nie spełniać potrzeb żywieniowych szybkorosnących wcześniaków. W związku z tym, aby zaspokoić duże zapotrzebowanie na białko u wcześniaków oraz promować optymalny stan zdrowia i długoterminowy rozwój, do odciągniętego mleka można dodać dodatkowe białko w formie „wzmacniacza”.

Charakterystyka badania

Znaleźliśmy 6 badań z randomizacją (badania, w których każde dziecko miało taką samą szansę skorzystać z jednej lub drugiej metody leczenia), w których uczestniczyły 204 wcześniaki. Przedstawione dane są aktualne do sierpnia 2019 roku.

Najważniejsze wyniki

Dane naukowe niskiej jakości wskazywały na to, że dodanie białka do mleka matki zwiększało krótkoterminowo wskaźniki takie jak: tempo przyrostu masy ciała (5 badań), długość ciała (4 badania) oraz obwód głowy (4 badania). Dane niskiej jakości pochodzące z jednego z badań nie wykazały jasnej różnicy pod względem wskaźników przyrostu grubości fałdu skórnego (zawartość tłuszczu podskórnego) między grupą wcześniaków suplementowanych i niesuplementowanych. Dane bardzo niskiej jakości z jednego z badań wskazywały na to, że niemowlęta otrzymujące mleko wzbogacane w białko pozostawały w szpitalu dłużej, a dane bardzo niskiej jakości pochodzące z czterech badań wskazywały na zwiększone stężenie mocznika we krwi (wskaźnik czynności nerek i rozpadu białek) u dzieci otrzymujących dodatkowe białko w porównaniu z tymi, które go nie otrzymywały. Z danych bardzo niskiej jakości z jednego z badań wynika, że dodawanie białka do odciągniętego mleka matki niejednoznacznie zwiększa ryzyko wystąpienia martwiczego zapalenia jelita lub nietolerancji pokarmowej, lub wyraźnie zmienia stężenie albumin w surowicy (wskaźnik stężenia białka we krwi). Żadne z badań nie dostarczyło informacji na temat tego, jak dodawanie białka do ludzkiego mleka wpływa na długoterminowy wzrost, tkankę tłuszczową, otyłość, zwiększenie stężenia glukozy we krwi lub rozwój mózgu.

Wnioski

Dodawanie białka do ludzkiego mleka podawanego wcześniakom może krótkoterminowo zwiększać wzrost. Jednak wpływ tej interwencji na długość pobytu w szpitalu, ryzyko nietolerancji pokarmowej oraz wystąpienia martwiczego zapalenia jelit jest niepewny ze względu na ograniczone dane naukowe oraz bardzo niską jakość dowodów. Nie odnaleźliśmy żadnych danych dotyczących wpływu na stan zdrowia i rozwój dzieci w przyszłości, ani na temat wpływu w krajach o niskich dochodach.

Ze względu na to, że wzbogacanie mleka matki białkiem zazwyczaj odbywa się poprzez stosowanie wieloskładnikowych wzmacniaczy pokarmu kobiecego, w przyszłych badaniach należy porównać stosowanie różnej ilości białka w tych wzmacniaczach i należy je zaprojektować w taki sposób, aby zapewnić dane na temat wpływu stosowania wzmacniaczy na długość pobytu w szpitalu, bezpieczeństwo, wzrost długoterminowy, tkankę tłuszczową, otyłość, zwiększenie stężenia glukozy we krwi i rozwój mózgu.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Aleksandra Ptasińska Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information