Podcast: Persoonlijke beschermingsmiddelen ter voorkoming van ernstige infectie ziekten door blootstelling aan besmette lichaamsvloeistoffen bij medisch personeel

This podcast was published with an earlier version of this review, but it is still valid for the version published in May 2020.

De Corona virus ziekte COVID-19, heeft zich snel over de hele wereld verspreid. Cochrane werkt hard om de meest relevante Cochrane-reviews up-to-date te brengen en bereidt snelle reviews van nieuwe onderwerpen voor. In deze podcast wil ik als auteur van de Cochrane Work Review Group aan het Academische Medisch Centrum in Amsterdam, de bevindingen van de update van april 2020 over de effecten van persoonlijke beschermingsmiddelen voor medisch personeel bespreken.

- Read transcript

De Corona virus ziekte COVID-19, heeft zich snel over de hele wereld verspreid. Cochrane werkt hard om de meest relevante Cochrane-reviews up-to-date te brengen en bereidt snelle reviews van nieuwe onderwerpen voor. In deze podcast wil ik als auteur van de Cochrane Work Review Group aan het Academische Medisch Centrum in Amsterdam, de bevindingen van de update van april 2020 over de effecten van persoonlijke beschermingsmiddelen voor medisch personeel bespreken.

COVID-19 heeft opnieuw laten zien dat medisch personeel een veel groter risico op infectie loopt dan de algemene bevolking vanwege hun blootstelling aan besmette lichaamsvloeistoffen van patiënten. Hetzelfde was het geval tijdens de ebola- en SARS-epidemieën, toen grote aantallen medisch personeel besmet raakten en stierven.
Medische staf kan besmet raken als er spetters of druppels op hun ogen, mond of neus terechtkomen of als deze in contact komen met de besmette huid. Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen die blootgestelde lichaamsdelen bedekken is de enige manier om het infectierisico te verminderen als er gewerkt wordt met of in de nabijheid van patiënten met COVID-19. Dit betekent niet slechts het dragen van een masker, maar vereist bedekking van alle daarvoor in aanmerking komende lichaamsdelen.
Het is echter onduidelijk welk type persoonlijke beschermingsmiddelen het beste werkt, of wat de beste manier is om de persoonlijke beschermingsmiddelen aan en uit te trekken. En het is ook onduidelijk hoe zorgverleners het beste kunnen worden opgeleid om persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier te gebruiken. Het doel van onze review is om te proberen deze vragen te beantwoorden.
We hebben alle gecontroleerde onderzoeken van persoonlijke beschermingsmiddelen in gebruik bij ernstige besmettelijke ziekten zoals Ebola, SARS of COVID-19 in onze review meegenomen. Voorwaarde voor opname was dat het niet alleen om een enkel onderdeel ging maar om een outfit die alle in aanmerking komende lichaamsdelen bedekte. We hebben de effectiviteit ervan op drie manieren gemeten: aan de hand van infecties, aan de hand van verontreinigde kleding en lichaamsdelen en aan de hand van fouten met aan- of uittrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Om allerlei redenen is het moeilijk is om studies onder real-life omstandigheden uit te voeren. Daarom hebben we ook simulatie onderzoeken meegenomen waarin blootstelling en verontreiniging werd gesimuleerd met fluorescerende vloeistof of een onschadelijke microbe.
Na het doorzoeken van verschillende databases, hebben we 22 simulatiestudies en 2 veldstudies gevonden, met in totaal 2278 deelnemers. Veertien daarvan waren gerandomiseerde onderzoeken. In acht onderzoeken werden verschillende soorten persoonlijke beschermingsmiddelen vergeleken, In zes onderzoeken werd gekeken naar aanpassingen in het ontwerp van persoonlijke beschermingsmiddelen. In acht onderzoeken weren verschillende methode van het aan- en uittrekken vergeleken. Daarnaast waren er nog drie onderzoeken naar trainingsmethoden. Het aantal personen met verontreiniging varieerde in de simulatie-onderzoeken van 0 tot 100% maar in meer dan de helft van alle onderzoeken had meer dan 25% van de deelnemers verontreiniging op onderkleding of lichaam.
Voor de vergelijking van verschillende soorten PBM hadden we vier belangrijke bevindingen. Adembescherming met aangeblazen lucht onder een kap en een overall bood betere bescherming dan een N95-masker en isolatieschort, maar het was moeilijker om aan te trekken. Ten tweede werden degenen die een lange isolatieschort gebruikten minder verontreinigd dan degenen met een overall die bovendien moeilijker uit te trekken is. Ten derde hadden mensen met isolatieschorten minder verontreiniging dan mensen met alleen een voorschoot. En ten vierde, PPE gemaakt van meer ademend materiaal leidde tot evenveel verontreiniging op de romp in vergelijking met een meer waterafstotend materiaal, maar de gebruikers waren tevredener.
De volgende aanpassingen aan het ontwerp van persoonlijke beschermingsmiddelen leidden tot minder verontreiniging: Een isolatieschort met aangesealde handschoenen; een isolatieschort die beter om de nek, polsen en handen past; een betere dekking van de schort-pols-interface; extra lipjes om het afdoen van maskers of handschoenen te vergemakkelijken.
Wat betreft het aan- en uittrekken, vonden we het volgende. Het volgen van de CDC-aanbevelingen voor het uittrekken van de isolatieschort kan leiden tot minder besmetting in vergelijking met een situatie zonder instructies. Het in één stap verwijderen van handschoenen en isolatieschort kan beter zijn dan afzonderlijke verwijdering. Het gebruik van twee paar handschoenen waarbij het eerste paar aan het begin van het uitkleden wordt uitgedaan. Gesproken instructie tijdens het aan- en uittrekken kan leiden tot minder fouten en minder verontreiniging. En ten slotte kan het reinigen van de handschoenen voor het uittrekken met quaternair ammonium of bleekmiddel ook de bacteriele en virale verontreiniging verminderen, maar alcohol werkte niet zo goed.
Ten slotte lieten de drie trainingsstudies zien dat actievere training, zoals persoonlijke instructie of computersimulatie, beter was dan alleen schriftelijke instructies.
Samenvattend laat onze review zien dat het bedekken van meer delen van het lichaam tot betere bescherming leidt, maar vaak ten koste gaat van het moeilijker aan- of uittrekken en minder gebruikerscomfort, wat in feite kan leiden tot meer fouten en meer verontreiniging. Verder onderzoek is nodig om erachter te komen welke combinaties van persoonlijke beschermingsmiddelen het beste beschermen, de veiligste manier om persoonlijke beschermingsmiddelen te verwijderen en hoe de naleving van instructies te verbeteren. We hebben ook meer real life studies nodig. De beste manier om dit tijdens een epidemie te doen, is door een gerandomiseerde studie te organiseren. Wanneer dit niet mogelijk is, is het een goed alternatief om het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door medisch personeel te registreren en hen vervolgens op te volgen om te zien wie geïnfecteerd raakt. 

Als je meer wilt weten over de effecten van de verschillende soorten persoonlijke beschermingsmiddelen, staan de volledige details in de review, die gratis online beschikbaar is. Ga gewoon naar de Cochrane Library, en zoek met 'ppe and healthcare staff'.

Close transcript