Helpt een behandeling met dans en beweging (dansbewegingstherapie) bij dementie? Een literatuuroverzicht van het bewijs

Samenvattende titel in gewone taal

Zijn er voordelen van dansbewegingstherapie voor mensen met dementie?

Belangrijkste boodschappen

We weten niet of dansbewegingstherapie helpt bij dementie. Er is meer onderzoek nodig over dit onderwerp, vooral naar de invloed van dansbewegingstherapie op depressie.

Wat is dementie?

Dementie tast het denken, het geheugen en de manier waarop mensen dagelijkse taken kunnen uitvoeren aan. Mensen met dementie kunnen ook moeite hebben om gesprekken te volgen, kunnen verward zijn, en kunnen regelmatig van stemming veranderen. Deze problemen kunnen leiden tot moeilijkheden bij het praten en tot eenzaamheid. Eenzaamheid kan dan weer leiden tot meer stress en depressie.

Hoe wordt dementie behandeld?

Mensen met dementie kunnen worden behandeld met medicijnen om de symptomen te verminderen. Maar er verschijnen nu ook behandelingen die naar de hele persoon kijken. Er is ook een toenemende interesse in het gebruik van dans en andere vormen van kunst voor mensen met dementie.

Wat wilden we onderzoeken?

We wilden begrijpen hoe dansbewegingstherapie het leven van mensen met dementie kan beïnvloeden op verschillende vlakken, in vergelijking met mensen die geen behandeling, een gewone behandeling of een andere behandeling krijgen. We keken vooral naar algemene problemen met gedrag en mentale gezondheid, het vermogen om te denken en te onthouden (cognitie), depressie en levenskwaliteit. We wilden ook verschillende soorten van dansbewegingstherapie vergelijken.

Wat hebben we gedaan?

We hebben grondig gezocht naar onderzoeken die een groep mensen met dementie die dansbewegingstherapie kregen vergeleken met een andere groep mensen met dementie (de controlegroep). Om de vergelijking tussen de groepen eerlijk te laten verlopen, moeten mensen willekeurig in een groep worden geplaatst. We hebben maar één zo'n onderzoek gevonden. Het onderzoek werd uitgevoerd in Hong Kong en 204 mensen deden mee. Sommige mensen hadden lichte dementie en anderen hadden nog mildere problemen met het denken en het geheugen. In dit onderzoek vergeleken de onderzoekers dansbewegingstherapie met lichaamsbeweging én met een wachtlijst (geen behandeling). Ze vergeleken de 3 groepen aan het einde van de behandeling en drie en negen maanden later.

Wat hebben we gevonden?

We vonden geen verschil tussen dansbewegingstherapie en lichaamsbeweging of een wachtlijst als het gaat om algemeen gedrag en mentale gezondheid of het vermogen om te denken en te onthouden (cognitie). Voor depressie vonden we een mogelijk klein gunstig effect van dansbewegingstherapie vergeleken met personen die aan lichaamsbeweging deden of met personen op de wachtlijst, en dit effect was nog steeds aanwezig drie en negen maanden na het einde van de therapie. We weten echter niet zeker of het effect groot genoeg was om echt een verschil te maken voor mensen met dementie. De levenskwaliteit van de deelnemers werd niet gemeten in dit onderzoek.

Wat zijn de tekortkomingen van het bewijs?

Er was maar één onderzoek, dus er is niet veel bewijs. Het onderzoek was goed uitgevoerd, maar niet alle deelnemers hadden dementie (sommigen hadden mildere problemen) en we weten niet zeker of de resultaten gelden voor alle mensen met dementie. Om deze redenen weten we niet zeker of dansbewegingstherapie werkt voor mensen met milde dementie, en we weten niets over mensen met matige of ernstige dementie. Er zijn meer onderzoeken nodig om met zekerheid te kunnen zeggen of dansbewegingstherapie een voordeel geeft voor mensen met dementie van welke ernst dan ook.

Hoe up-to-date is dit bewijs?

De laatste zoekactie was op 8 december 2022.

Translation notes: 

Vertaling door Nele Pauwels (Informatiedeskundige Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Gent) in opdracht van Cochrane België en Cochrane Nederland. Foutje gespot? Laat het ons weten via: cochrane.belgium@gmail.com

Tools
Information