Glasovni zapis: Je li vitamin D učinkovit i siguran za liječenje COVID-a 19?

Cochrane izrađuje nizove sustavnih pregleda literature da bi donositeljima odluka pomogao u odgovoru na pandemiju COVID-a-19. U svibnju 2021. je objavljena prva verzija „živućeg“ sustavnog pregleda o učincima nadoknade vitamina D. U ovom glasovnom zapisu Vanessa Piechotta razgovara s prvom autoricom i svojom kolegicom Juliom Stroehlein iz Sveučilišne bolnice u Kölnu u Njemačkoj o mogućim učincima vitamina D i dokazima koje su pronašli. Dr. sc. Andrija Babić, specijalizant hitne medicine iz Zavoda za hitnu medicinu Splitsko- dalmatinske županije i član hrvatskog Cochrane-a, preveo je razgovor i govorit će nam o tome.

- Pročitajte prijepis

Irena: Dobar dan! Ja sam Irena Zakarija-Grković, voditeljica Hrvatskog Cochranea, s Medicinskog fakulteta u Splitu. Cochrane izrađuje nizove sustavnih pregleda literature da bi donositeljima odluka pomogao u odgovoru na pandemiju COVID-a-19. U svibnju 2021. je objavljena prva verzija „živućeg“ sustavnog pregleda o učincima nadoknade vitamina D. U ovom glasovnom zapisu Vanessa Piechotta razgovara s prvom autoricom i svojom kolegicom Juliom Stroehlein iz Sveučilišne bolnice u Kölnu u Njemačkoj o mogućim učincima vitamina D i dokazima koje su pronašli. Dr. sc. Andrija Babić, specijalizant hitne medicine iz Zavoda za hitnu medicinu Splitsko- dalmatinske županije i član hrvatskog Cochrane-a, preveo je razgovor i govorit će nam o tome.

Irena: Dobar dan Andrija, hvala što si danas s nama. Možeš li nam za početak nešto reći o ovom sustavnom pregledu i zašto ljudi misle da bi dodatak vitamina D mogao imati pozitivan učinak na osobe zaražene COVID-om 19?

Andrija: Dobar dan Irena, lijepo mi je biti ovdje. Vitamin D je važan za nekoliko mehanizama u našem tijelu koje često zahvaća COVID-19, uključujući naše srce i krvne žile, pluća i dišne putove i, što je možda najvažnije, naš imunološki sustav. Tijekom prošle godine je nekoliko istraživanja ukazivalo na činjenicu da mnogi pacijenti s teškim oblikom bolesti COVID-19 imaju manjak vitamina D. To je dovelo do pitanja o ulozi vitamina D u ovoj bolesti. Međutim, čimbenici rizika za razvoj teškog oblika bolesti COVID-19 se također snažno preklapaju s onima za nedostatak vitamina D, kao što je pretilost. To otežava utvrđivanje je li sam nedostatak vitamina D zapravo čimbenik rizika za teški oblik bolesti COVID-19. To znači da su nam potrebna istraživanja u kojima se bolesnike liječi dodatkom vitamina D kako bismo vidjeli hoće li taj oblik liječenja spriječiti napredovanje u tešku bolest ili pomoći u oporavku.

Irena: To teoretski zvuči sjajno, no zašto je važno utvrditi učinkovitost vitamina D i zašto se za to koristite „živućim“ sustavnim pregledom?

Andrija: Da, u pravu si, teoretski ovo zvuči sjajno, ali se mora utvrditi dokazima iz randomiziranih istraživanja koja mi tražimo. Sustavni pregled je također važan jer, iako se smatra da je vitamin D općenito siguran, prevelika nadoknada može dovesti do štetnih razina vitamina u krvi, a to u rijetkim slučajevima može uzrokovati zatajenje bubrega ili čak smrt. Koristimo se ovim „živućim“ pristupom u sustavnom pregledu kako bismo držali korak s aktualnošću dokaza, jer se u kontekstu pandemije neprestano pojavljuju novi dokazi.

Irena: Prijeđimo onda na dokaze. Što ste uspjeli uključiti u verziju sustavnog pregleda iz svibnja 2021.?

Andrija: U ovom trenutku smo uspjeli uključiti 3 randomizirana istraživanja s podacima o 356 sudionika. Svi sudionici nisu imali manjak vitamina D na početku istraživanja. Dva istraživanja su ispitivala bolesnike s umjerenim ili teškim oblikom bolesti koji je zahtijevao bolničko liječenje, a jedno istraživanje je ispitivalo bolesnike s blagim oblikom bolesti. Sva istraživanja su uspoređivala nadoknadu vitamina D samo s placebom ili standardnim oblikom liječenja, no svako je istraživanje koristilo različite oblike i doze vitamina D.

Irena: Što nam onda ova istraživanja mogu reći o učinkovitosti vitamina D za liječenje osoba zaraženih COVID-om 19?

Andrija: Uključili smo podatke iz dva istraživanja s 313 sudionika za bolesnike s umjerenim do teškim oblikom bolesti COVID-19, a dokazi su bili neuvjerljivi o tome ima li dodatak vitamina D ikakvog učinka na smrtnost od svih uzroka smrti do trenutka otpusta iz bolnice te sprječava li kliničko pogoršanje te potrebu za invazivnom mehaničkom ventilacijom. Što se tiče blagog oblika bolesti, pronašli smo samo jedno istraživanje koje nije ispitivalo nijedan od ishoda koji su nas zanimali.

Irena: Što je sa sigurnosnim pitanjima? Koje ste dokaze pronašli o neželjenim događajima?

Andrija: Samo jedno uključeno i najveće istraživanje s gotovo 240 sudionika je izvijestilo o nuspojavama. Jedna osoba u skupini koja je primala vitamin D je doživjela neželjeni događaj (povraćanje), a u kontrolnoj skupini nije bilo neželjenih događaja. Međutim, ovaj uzorak je premalen da bi se mogli izvući ikakvi pouzdani zaključci pa, na temelju trenutnih dokaza, ne znamo je li dodatak vitamina D povezan s većim rizikom od neželjenih događaja.

Irena: Hvala. Ukratko, koji je vaš zaključak i koji su vaši sljedeći koraci?

Andrija: U ovom trenutku je poruka da su informacije iz trenutno dostupnih istraživanja neuvjerljive i nismo sigurni je li dodatak vitamina D učinkovit i siguran za liječenje osoba zaraženih COVID-om 19. Gledajući u budućnost, znamo za najmanje 21 istraživanje koje je u tijeku, a tri su završila, ali još nisu objavila svoje rezultate. Ova istraživanja bi mogla riješiti neka od pitanja i nesigurnosti. Planiramo obnoviti sustavni pregled kada nam ukupni dokazi budu omogućili da donesemo sigurnije zaključke.

Irena: Na kraju Andrija, ako ljudi žele pročitati cijeli sustavni pregled, kako ga mogu dobiti?

Andrija: Dostupan je na Internetu. Posjetite stranicu Cochrane Library.com i pretražite pojam "Vitamin D i COVID-19". Tamo ćete naći poveznicu na cijeli tekst.

Preveo: Andrija Babić
Lektorirao: Matko Marušić
Čitali: Irena Zakarija-Grković i Andrija Babić
Snimio: Teo Peričić

Zatvorite transkript