Glasovni zapis: Farmakološko liječenje konstipacije uzrokovane antipsihoticima

Antipsihotici se široko primjenjuju u terapiji duševnih bolesti, pa postoje brojni Cochrane sustavni pregledi o njihovim povoljnim i štetnim učincima. Jedna od nuspojava je konstipacija. Novi Cochrane pregled iz siječnja 2017. proučava njezino liječenje, a Josipa Bukić s Medicinskog fakulteta u Splitu  prevela je razgovor i govorit će nam o tome.

- Pročitajte prijepis

Irena: Antipsihotici se široko primjenjuju u terapiji duševnih bolesti, pa postoje brojni Cochrane sustavni pregledi o njihovim povoljnim i štetnim učincima. Jedna od nuspojava je konstipacija. Novi Cochrane pregled iz siječnja 2017. proučava njezino liječenje, a Josipa Bukić s Medicinskog fakulteta u Splitu  prevela je razgovor i govorit će nam o tome.

Josipa: Konstipacija uzrokovana antipsihoticima je česta i ozbiljna nuspojava, posebno u ljudi koji uzimaju klozapin. Na 1000 pacijenata koji ga koriste, 300 do 600 će patiti od konstipacije i barem 4 će razviti ozbiljnu gastrointestinalnu komplikaciju (kao što je paralitički ileus), od koje će barem jedan umrijeti. Važno je imati učinkovitu i sigurnu terapiju za konstipaciju uzrokovanu antipsihoticima, pa je napravljen i Cochrane pregled koji traži dokaze o farmakološkim mogućnostima liječenja te neželjene pojave. Definirana je farmakološka terapija kao laksativi i bilo koji drugi lijekovi koji bi mogli pomoći toj populaciji pacijenata.
Pronađeno je iznenađujuće malo dokaza. U zapadnoj literaturi nisu pronađene takve studije, a četiri potencionalno relevantne studije su objavljene u Kini. Od njih su samo dvije sadržavale dovoljno podataka da bi se mogle uključiti. Tako je analizirano ukupno 480 sudionika.
Uključena istraživanja su kao primarni fokus imala tradicionalnu kinesku medicinu (TKM), što znači da nije bilo primjerenih, randomiziranih istraživanja za često korištene terapije konstipacije kao što su suplementi s vlaknima, sena, laktuloza, makrogol ili novija terapija kao što je linaklotid. Dva uključena istraživanja su bila starija od 10 godina. Ona su slabo izvještavala, pa su oba klasificirana kao istraživanja visokog rizika od pristranosti. Također, kratko su trajala, jedno samo 24 sata, a drugo 17 dana. Ipak, njihovi rezultati su vrijedni spomena. Jedno je istraživanje pronašlo da su glicerolski čepići manje učinkoviti od TKM na pokretljivost crijeva u konstipiranih psihijatrijskih pacijenata, i da je manitol učinkovitiji od rabarbare ili fenolftaleina. Nisu pronađeni podatci za druge važne ishode kao što je potreba za hitnim lijekom, rano napuštanje istraživanja, kvaliteta života, ozbiljne nuspojave ili ekonomski trošak. Zaključno, nema dovoljno dokaza koji bi doveli do preporuka za liječenje konstipacije uzrokovane antipsihoticima. To je razočaravajuće jer se ne radi o nevažnoj nuspojavi. Česta je, posebice prilikom korištenja klozapina, a može i život ugroziti. Nadamo se da će se u budućnosti provesti više istraživanj, koja će uključivati validirane metode mjerenja konstipacije (kriteriji Rome), trajati barem mjesec dana i razmatrati srednjeročne i dugoročne ishode uključujući i one ozbiljne. Preporučuje se pregledati dokaze o liječenju kronične konstipacije u općoj populaciji da bi se odlučio odabir liječenja konstipacije u psihijatrijskih bolesnika.

Irena: Ako želite pročitati trenutnu verziju pregleda i pregledati buduća ažuriranja možete ih pronaći online. Samo idite na Cochrane knjižnicu i tražite konstipacija uzrokovana antipsihoticima.

Podcast translated by Josipa Bukić
Translated podcast edited by Matko Marušić
Translated Podcast read by Irena Zakarija-Grković and Josipa Bukić
Translated Podcast recorded by Teo Peričić

Zatvorite transkript