Glasovni zapis: Terapija pokretom i plesom za depresiju

Cochraneovi sustavni pregledi razmatraju dokaze za veliku raznolikost intervencija s ciljem pomaganja ljudima u donošenju informiranih izbora vezanih za pojedine oblike liječenja. U novome pregledu iz veljače 2015. Bonnie Meekums sa Sveučilišta u Leedsu u Ujedinjenom Kraljevstvu zajedno sa suradnicima razmatrala je terapiju pokretom i plesom za depresiju. Ivana Turudić je prevela Cochraneov glasovni zapis, a Irena Zakarija-Grković, iz Hrvatskog Cochranea, će nam ga pročitati.

- Pročitajte prijepis

Danijel: Cochraneovi sustavni pregledi razmatraju dokaze za veliku raznolikost intervencija s ciljem pomaganja ljudima u donošenju informiranih izbora vezanih za pojedine oblike liječenja. U novome pregledu iz veljače 2015. Bonnie Meekums sa Sveučilišta u Leedsu u Ujedinjenom Kraljevstvu zajedno sa suradnicima razmatrala je terapiju pokretom i plesom za depresiju. Ivana Turudić je prevela Cochraneov glasovni zapis, a Irena Zakarija-Grković, iz Hrvatskog Cochranea, će nam ga pročitati.

Irena: Depresija pogađa začuđujućih 350 milijuna ljudi diljem svijeta. Utječe na kvalitetu života, rad, odnose i tjelesno zdravlje.
Najčešće se prepisuju lijekovi i terapije razgovorom. No, postoje problemi s obje navedene mogućnosti. Lijekovi mogu imati neželjene nuspojave; a neke osobe jednostavno ne žele uzimati tablete i radije bi iskušale prirodne metode. Terapije razgovorom, s druge strane, nisu lake za neke osobe. Netko može smatrati teškim prenijeti svoje osobne probleme u riječi ili može smatrati da korišteni jezik nije njihov vlastiti.
Terapija pokretom i plesom, koju se ponekad naziva i drugim imenima, uključujući terapiju plesnim pokretom, oblik je psihoterapije koji naznačuje da djela govore glasnije od riječi. Terapeuti su pokretom i plesom usredotočeni na pomaganje osobama i skupinama da istražuju pokret kao put ka samorazumijevanju i da iskušaju različite pokrete, poput plesa s entuzijazmom i ritmički sinkronizirano s ostalim članovima grupe, a potom raspravljaju kako su se osjećali.
Do sada znamo da vježba koristi depresivnim osobama. Terapija pokretom i plesom bi mogla imati slične učinke, ali s dodatnim sastojcima vezanim za psihoterapeutske elemente i stoga smo željeli istražiti njezinu učinkovitost u liječenju depresije. Kao glavni ishod zanimala nas je sama depresija, no mjerena valjanim i pouzdanim standardima. Promatrali smo i stopu odustajanja kao indikator prihvatljivosti liječenja, kvalitetu života, društveno funkcioniranje i samopouzdanje.
Autori su pronašli samo tri studije (s ukupno 147 sudionika) koje su zadovoljavale kriterije uključenja: dvije su se odnosile na odrasle (muškarce i žene); a jedna na adolescente (samo žene).
Nažalost, mali broj studija i niska metodološka kvaliteta nekih od njih značila je da nisu mogli izvući čvrste zaključke. Primjerice, studija niske kvalitete u adolescentica sugerira da je DMT učinkovitija nego standardna briga za mlade ljude. Pronašli su neke dokaze koji upućuju da je učinkovitija nego standardna briga za odrasle, ali veličina parametara korisnosti nije bila klinički značajna.
Studije su također varirale u tome jesu li iznijele i druge ishode. Nije bilo pouzdanoga učinka niti u jednome smjeru za kvalitetu života ili samopouzdanje. Studija koja je bilježila stopu odustajanja pokazala je da ona nisu bila značajna. Vidjeli su velik pozitivan učinak na društveno funkcioniranje, ali, ponovno, radi se o jednoj studiji te ne možemo izvući zaključke o tome koliko je DMT učinkovita za društveno funkcioniranje niti koliko je prihvatljiva kao oblik liječenja.
Razmatrajući budućnost, nove studije Terapije pokreta i plesa za depresiju trebale bi, u idealnom slučaju, biti visoke metodološke kvalitete i uspoređivati Terapiju pokretom i plesom s drugim oblicima liječenja te uključiti ekonomske analize. Ako takve studije budu izrađene, istraživači se nadaju se da će moći dati pouzdanije izjave pri izradi ponovljenoga pregleda o tome je li ovaj način liječenja učinkovit.

Danijel: Ako biste željeli čitati o tri studije u Bonnienom pregledu i saznati više o liječenju pokretom i plesom, možete pronaći punu verziju u Cochraneovoj knjižnici. Potražite stranicu Cochrane library točka com i izvršite pretragu za „Terapija pokretom i plesom i depresija“.

Prevela: Ivana Turudić
Lektorirao: Matko Marušić
Pročitala: Irena Zakarija-Grković i Danijel Nejasmić
Snimio: Teo Peričić

Zatvorite transkript